Vi har gennem det sidste år arbejdet på at lave en særskilt sektion for Kodeks og de 7 samfundsløfter på vores hjemmesiden – og den er nu færdig.  

Siden det fælles kodeks for samfundsansvar blev vedtaget af medlemsskolerne på foreningens årsmøde i oktober 2020, har vi udarbejdet forskelligt materiale og information, afholdt workshops og løbende været i dialog med medlemsskolerne om arbejdet med Kodeks og de 7 samfundsløfter. Vi har også delt historier på sociale medier fra medlemsskolerne og har skrevet artikler om medlemsskolers arbejde med Kodeks og de 7 samfundsløfter samt deres gode initiativer og aktiviteter som resultat heraf.

Formålet med den nye sektion er at give medlemsskolerne og andre interesserede et sted, hvor alt information om Kodeks og de 7 samfundsløfter er samlet, hvor medlemsskolerne kan finde værktøjer til at arbejde videre med kodeks, og hvor de har mulighed for at lade sig inspirere af, hvordan andre skoler har arbejdet med at indfri de 7 samfundsløfter.  

Tilbage i 2020 gav medlemsskolerne hinanden håndslag på, at de i 2023 kan fortælle om, vise og bevise samfundsansvar – og det løfte har medlemsskolerne levet op til. Det er tydeligt at medlemsskolerne har taget Kodeks og de 7 samfundsløfter til sig, og at de har tilpasset løfterne i form af konkrete aktiviteter og initiativer, der giver mening og værdi ud fra den enkelte skoles værdisæt og egenart.

Kodekset og de 7 samfundsløfter er både et signal til omverdenen om, at de frie og private skoler tager samfundsansvar, og at skoleformen, ligesom i alle andre henseender, altid bestræber sig på at gøre det endnu bedre. Selvom medlemsskolerne er godt i gang med at få Kodeks og de 7 samfundsløfter til at leve på skolerne, så er det fortsat en proces. Vi håber, at den nye sektion om Kodeks og de 7 samfundsløfter kan være en hjælp og motivation til det fortsatte arbejde.

Find den nye sektion øverst på hovedsiden eller tilgå den direkte her.