Børne- og Undervisningsministeriet lancerer Sprogvurdering.dk, der er gratis og kan anvendes til sprogvurdering af børn på dagtilbuds- og børnehaveklasseområdet.

Børne- og Undervisningsministeriets it-løsning – sprogvurdering.dk – understøtter to sprogvurderingsredskaber: ”Sprogvurdering 2 år” og ”Sprogvurdering 3-6 år”.

Sprogvurdering.dk afløser ministeriets tidligere it-platform “FKO Sprogvurdering”.

I løbet af efteråret 2021 afholdes et webinar for brugere, hvor Sprogvurdering.dk demonstreres, og der er mulighed for at få svar på spørgsmål. Læs mere og find mødelink her.

Læs mere i nyhed på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside og på emu.dk