Medarbejder- og Kompetencestyrelsen (MEDST) og Lærernes Centralorganisation (LC) inviterer til virtuelle møder om implementering af lærerarbejdstidsaftalen.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Lærernes Centralorganisation og Centralorganisationen af 2010, CO10, inviterer til fælles orienteringsmøder om den nye lærerarbejdstidsaftale. Møderne afholdes virtuelt i juni og august måned.

Der opfordres til, at leder og tillidsrepræsentant deltager i mødet sammen. På mødet vil leder og tillidsrepræsentant få lejlighed til at drøfte aftalens betydning for skolen. Det vil være muligt at deltage én leder og én tillidsrepræsentant fra hver skole.

Som supplement til ovenstående vil Danmarks Private Skoler i efteråret invitere til møder ifm. implementering af den nye arbejdstidsaftale.

Kontakt

Thomas Sørensen
Konsulent

3330 7932
ts@privateskoler.dk
Heidi Andersen
Konsulent

3330 7934
ha@privateskoler.dk