Foreningen afholder et seminar for medlemsskolerne om kommunikation. Seminaret rummer både ”kommunikation til omverdenen fra skolen” og ”kommunikation i omverdenen om skolen”.

Foreningen har indbudt to stærke aktører inden for kommunikation til at give deres svar på spørgsmålet: Hvordan kommunikerer vi stærkt og klogt om os selv?

Benjamin Rud Elberth, direktør hos Elberth Kommunikation og rådgiver i tværmedial kommunikation, er efterspurgt inden for områderne interessevaretagelse, politik, digital kommunikation og sociale medier som Facebook, LinkedIn og Twitter samt inden for områderne krisekommunikation og ’shitstorms’.

Rasmus Anker Rysgaard er kommunikationsrådgiver og ejer af VOSTOK kommunikation. VOSTOK kommunikation specialiserer sig i at hjælpe uddannelser og skoler med deres kommunikation. Rasmus Rysgaard har stor erfaring med arbejdet med frie og private skoler.

Hvorfor et kommunikationsseminar?

Hvorfor skal vi kommunikere som frie og private skoler? Hvordan kommunikerer vi stærkt og klogt om os selv? Hvordan kommunikerer vi, så vores kommunikation ikke vendes imod os? Hvordan kommunikerer vi godt, balanceret og om svære emner?
Det har betydning, når den enkelte skole er synlig omkring dens konkrete engagerede indsatser og aktiviteter i skolens indre liv og i samfundet generelt. Det er vigtigt i forhold til tilvalget af den enkelte skole, dens legitimitet, dens image og omdømme. Det er også vigtigt, fordi kommunikationen fra og om den enkelte skole har betydning for opfattelsen af vores skoleform generelt.

Program

Kl. 09.15          Ankomst og morgenkaffe

Kl. 09.30          Velkomst og intro fra foreningen

Kl. 10.00          Benjamin Rud Elberth

Man kan være tilbøjelig til at tænke, at man skal lade være med at kommunikere som skole, i frygt for at man kommer til at udtale sig på en uhensigtsmæssig måde, og at det, man kommunikerer, bliver sat ind i en anden kontekst, end det man havde forestillet sig.

Hvis svaret ikke er: Lad være med at kommunikere! Hold jer fra at fortælle om jeres indsatser og aktiviteter på de sociale medier! Sig nej tak, når pressen og medierne henvender sig for udtalelser, citater eller medvirken! Hvad er svaret så?

At kommunikere godt handler om at forberede sig, om kontrol og om at mestre formater og teknikker. Så hvordan kommunikerer vi stærkt og klogt om os selv, så vi selv i højere grad styrer, hvordan vi medvirker, bliver citeret og opfattet?

Kl. 11.30          Refleksion over oplægget

Kl. 12.00          Frokost

Kl. 13.00          Rasmus Anker Rysgaard

Den frie og private skoles vigtigste ”HVORFOR” er skolens værdigrundlag. Værdierne fortæller, hvad det er, skolen vil kendes på. Kommunikationen om aktiviteter og indsatser i relation til ’Kodeks – de 7 samfundsløfter’ kan skabe et nyt værdifuldt udgangspunkt for fortællingen om den enkelte skole.

Hvordan kommer skolen videre fra at kommunikere om ”hvad den gør” til også at kommunikere ”hvorfor den gør det”?

Hvordan kommunikerer skolen om dens indsatser og aktiviteter uden at virke ”selvforherligende” og i forbindelse med ”svære emner”?

Kl. 15.15          Opsamling og afrunding ved foreningen

Kl. 15.30          Tak for i dag

Praktiske informationer og vilkår

Der er max. 45 pladser på seminaret efter ”først til mølle-princippet”.

Seminaret afholdes to steder i landet:

I Køge d. 30. januar 2023:

Comwell Køge Strand
Strandvejen 111
4600 Køge

I Fredericia d. 1. februar 2023:

Best Western Plus Hotel Fredericia
Vestre Ringvej 96
7000 Fredericia

Tilmelding senest d. 6. januar 2023.

Pris pr. person inkl. seminar og forplejning: 595 kr.

Ved manglende fremmøde eller afbud på selve dagen for seminarets afholdelse opkræves fuld pris.

Seminaret aflyses ved for få tilmeldte.