Nyt netværk for ledere, der arbejder med 10. klasse. Vær med til kick off på ’10. klasse til fremtiden’ den 25. januar 2023

Ca. 60 af foreningens skoler har 10. klasse, – og det har vi, fordi det giver noget helt særligt til vores skoler. Vi gør det naturligvis forskelligt, men det 10. skoleår har i mange år været en central brik i mange unges uddannelsesforløb. Det er det nu, og det skal det også være i fremtiden.

Formålet for netværket:
-Skabe fælles positive narrativer om det at gå i 10. klasse
-Et helt centralt bidrag til ”Kodeks – de 7 samfundsløfter”
-Gensidig inspiration og sparring til dagligdagen og målgruppen
-Højne vidensniveauet på skolerne
-Fælles platform til markedsføring af 10. klasse; lokalt, regionalt og nationalt
-Dokumentation, der underbygger de private skolers bidrag til samfundet

Vi mødes første gang den 25. januar 2023 på Hotel Nyborg Strand, hvor der som nævnt vil være fokus på 10. klasse i fremtiden samt givende netværk.
Anne Skare Nielsen slutter dagen af med et spændende oplæg om fremtidens 10. klasse.

Sted: Nyborg Strand, Nyborg

Pris: 795 kr.


Nyt netværk for ledere, der arbejder med 10. klasse – på tværs af Danmark (se denne præsentationsvideo):

Gruppen består af:
Hanne Legaard, Skt. Josefs Skole, Carina Thamsen, Skt. Josefs Skole, Peter Bloch, Kochs Skole, Kirstine Andreassen, Giersings Realskole, Jesper Stensgaard, Giersings Realskole, Gitte Quitzau, Riberhus Privatskole, Rikke Taagely, Klostermarksskolen, Lars Peter Nitschke, Klostermarksskolen, 
Christian Møller, Randers Realskole, Hans Myhrmann, Randers Realskole.