De frie grundskoler har hidtil haft mulighed for at anvende Børne- og Undervisningsministeriets trivselsværktøj, som er udarbejdet til folkeskolernes obligatoriske trivselsmålinger. Dette er desværre ikke længere muligt.

Folkeskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling blandt eleverne i børnehaveklassen til og med 9. klasse. Frie grundskoler holder naturligvis også løbende øje med elevernes trivsel, men har ikke pligt til at gennemføre bestemte trivselsmålinger eller benytte bestemte trivselsværktøjer.

De frie grundskoler har hidtil haft mulighed for at anvende Børne- og Undervisningsministeriets trivselsværktøj. Det er ikke en mulighed længere. Baggrunden for dette er, at der i april 2019 blev vedtaget en ændring af folkeskoleloven, hvor det blev gjort obligatorisk for kommunerne at anvende STILs (Styrelsen for IT og Lærings) værktøj til nationale trivselsmålinger. Ændringen indebar også implementering af GDPR-regler i forhold til administrationen af trivselsmålingen, herunder placering af dataansvar, principper for opbevaring samt oplysningspligt i forhold til forældre og elever. Lovændringerne omfattede alene den nationale trivselsmåling i folkeskolen, og der blev ikke givet hjemmel til at gennemføre eller administrere trivselsmålinger i frie grundskoler.

Der er stadig adgang til den spørgeramme, som folkeskolernes trivselsmålinger er bygget op omkring via Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside her

Spørgerammen til elever i børnehaveklasse til 3. klasse (pdf)

Spørgerammen til elever i 4. til 9. klasse (pdf)

På de private gymnasiale uddannelser skal obligatorisk gennemføres en årlig måling af elevernes trivsel. Læs mere om dette her