Skoleudvikler.dk
 har kontaktet Danmarks Private Skoler for at gøre opmærksom på deres tilbud til skoleudvikling på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler. 

Skoleudvikler.dk udbydes af Kompetencesekretariatetog tilbyder workshops, oplæg, sparring og inspiration til skoleudvikling, som er fuldt finansieret og skræddersys til den individuelle skoles behov. Lyder det interessant, kan man gøre brug af Kompetencesekretariatets rådgivningsteam. Det kan eksempelvis være hjælp til at styrke sammenhængskraften i tværfagligt samarbejde, forbedre deling af viden om pædagogiske tiltag inden for undervisningsteams og på tværs af forskellige faglige grupper eller øge den fælles forståelse for valget af kompetencer, skolen skal have styrket. 

Hjælp til skoleudvikling

Med den statslige overenskomst er der afsat ressourcer, som man som skole kan trække på, når der er brug for hjælp til skoleudvikling. Kompetencesekretariatets rådgivning tager udgangspunkt i skolens lokale behov, og der kan gives hjælp til eksempelvis: 

  • Arbejdet med skoleudvikling i samarbejdsudvalget 
  • At formulere og systematisere kompetenceudvikling ud fra skolens strategi 
  • Bedre medarbejderudviklingssamtaler (MUS) 
  • At styrke gruppeudviklingssamtaler (GRUS) 
  • At dele og opsamle erfaringer 

Skoleudvikler.dk 

På temasiden skoleudvikler.dk findes en række værktøjer, der kan hentes og bruges til kompetence- og skoleudvikling. Flere af værktøjerne er afprøvet på frie og private grundskoler.

Værktøjerne på skoleudvikler.dk er særligt målrettet skoleområdet. Ud over disse har Kompetencesekretariatet også en række generelle værktøjer, der er målrettet kompetenceudvikling på statslige arbejdspladser.