Gennemtjek tilmeldingstal på ordrebekræftelse

Det er vigtigt, at skolen er opmærksom på at tjekke antallet af tilmeldte elever på den ordrebekræftelse, som skolen har modtaget i januar. Styrelsen bruger de tal, som skolerne indberetter, til at planlægge antallet af skriftlige censorer. Hvis skolerne tilmelder for mange elever, kommer vi til at rekruttere flere censorer end nødvendigt. Har skolen brug for at rette i elevantallet, findes vejledningen til det på uvm.dk/fp under prøvetilrettelæggelse – Adgang, tilmelding og booking – Tilmelding og booking.

Prøveudtræk

Den 5. februar modtager skolerne meddelelse om, hvilke prøver der er udtrukket til skolens klasser eller hold til prøverne i maj/juni 2021. Oplysningerne om udtrækket er fortrolige indtil den 23. april 2021.

Øveprøver 2021

Øveprøverne i uge 2 og 3 er og bliver gennemført som planlagt, og alle skoler kan afvikle de prøver, de har booket. Det er skolens beslutning, om øveprøverne skal gennemføres som en del af nødundervisningen.

Ny mulighed for øveprøver i uge 11 og 12

Som følge af situationen med hjemsendelse af elever og nødundervisning på grund af Covid-19, gentages øveprøverne i uge 11 og 12. Øveprøverne i uge 11 og 12 vil være en kopi af øveprøverne i uge 2 og 3. Det vil sige, at det er prøverne fra maj 2019, der stilles til rådighed, og at alle prøver vil kunne benyttes hver dag i perioden. Se beskrivelse af øveprøverne på uvm.dk. Den eneste forskel fra øveprøverne i uge 2 og 3 er, at det i uge 11 og 12 først vil være muligt at begynde øveprøverne kl. 10.00 (i stedet for klokken 9.00). Læs mere om øveprøver på folkeskolen prøvers hjemmeside under faglig forberedelse.

Booking til øveprøverne i uge 11 og 12 vil åbne onsdag den 10. februar 2021. I bookingoversigten vil øveprøverne i uge 11 og 12 hedde ”Øveprøver”.Generalprøven den 24. marts 2021

Generalprøven den 24. marts 2021

Generalprøven den 24. marts 2021Som følge af de nye øveprøver i uge 11 og 12 aflyses den planlagte generalprøve den 24. marts 2021.

Prøvevejledningerne er klar på uvm.dk/fp

Prøvevejledningerne er klar på uvm.dk/fpPrøvevejledningerne er klar på uvm.dk/fp. Tidligere er prøvevejledningerne blevet opdateret hvert skoleår som følge af fx ændrede regler. Der kommer ikke nye/opdaterede versioner af prøvevejledningerne i skoleåret 2020/2021. I indeværende skoleår skal lærere og censorer anvende de prøvevejledninger, som allerede findes på Folkeskolens prøvers hjemmeside uvm.dk/fp, hvor de fleste senest er opdateret i efteråret 2019.

FPnyt nr. 6 om gennemtjek af tilmeldingstal prøveudtræk og øveprøver kalender