Tilmelding og booking til semesterprøver

Tilmeldingen af elever til semesterprøver i december 2020 åbner mandag den 14. september 2020. I prøvemappen uvm.dk/fp kan du under prøvetilrettelæggelse læse mere om tilmelding og semesterprøver. Fristen for tilmelding er den 1. oktober 2020. Der åbnes for booking i testogprøver.dk den 23. oktober 2020.

Styrelsen har sendt en mail med brugernavn og adgangskode til samtlige prøveafholdende skoler, som skal benyttes i forbindelse med tilmelding af elever til folkeskolens prøver. Hvis skolen mister brugernavn og adgangskode, skal skolen sende en mail til fp@stukuvm.dk og oplyse skolens navn, skolekode, adresse, telefonnummer og kontaktperson.

Præciseringer til prøvevejledningerne i de praktiske/musiske valgfag

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har foretaget enkelte præciseringer til prøvevejledningerne i de praktiske/musiske valgfag: Håndværk og design, musik, madkundskab og billedkunst. Præciseringerne er oplistet i den enkelte vejledning under indholdsfortegnelsen. Prøvevejledningerne kan findes her på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

 

Afprøvning af it-hjælpemidler

Hvis skolen har elever, der skal aflægge prøve på særlige vilkår, er det skolens ansvar at sikre, at elevernes it-hjælpemidler fungerer under prøven. Det anbefales, at elevernes ithjælpemidler afprøves i god tid inden prøven. Læs mere og se styrelsens online-guide til afprøvning af it-hjælpemidler på uvm.dk/fp.

Du kan læse mere om muligheder og vilkår i forbindelse med tilrettelæggelse af prøve på særlige vilkår i Vejledning om prøve på særlig vilkår og fritagelse. Du finder vejledningen på uvm.dk/fp under prøvetilrettelæggelse og prøver på særlige vilkår.

Mulighed for øveprøver januar 2021

Der vil igen blive afviklet øveprøver, som kan afvikles 11.-15. januar 2021 (uge 2) og 18.-22. januar 2021 (uge 3). Booking i testogprøver.dk åbner den 23. september 2020. Det er opgavesæt fra maj 2019, som stilles til rådighed i begge uger. Øveprøver er en mulighed for skolerne til at vise eleverne, hvordan prøverne bliver afviklet i testorprøver.dk. Skolerne kan eventuelt anvende prøverne som terminsprøver. Læs mere om øveprøver på uvm.dk/fp.

Opgavesæt fra maj 2017 er fjernet fra Materialeplatformen

De fleste opgavesæt fra maj 2017 er fjernet fra Materialeplatformen. Det eneste tilgængelige opgavesæt er FP9 dansk skriftlig fremstilling. Opgavesættene fra maj 2017 er reserveret til forcensurprojektet, der er vigtigt for fastsættelse af de omsætningstabeller, som er grundlaget for karakterfastsættelsen. Det er derfor vigtigt, at opgavesættet ikke anvendes i andre sammenhænge.

FPnyt nr. 2 kalender
Thomas Sørensen
Konsulent

3330 7932
ts@privateskoler.dk

Hvis du sender personlig oplysninger, så brug sikker mail. Klik her

Rådgivning:

 • Tjenstlige sager og afskedigelser
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (ledere og lærere)
 • Ansættelsesvilkår ved virksomhedsoverdragelse
 • Skolens økonomi, tilskud, egenbetaling, donationer
 • Skolens økonomi bygninger
Simone Dalsgaard
Souschef, seniorkonsulent

3330 7927
sd@privateskoler.dk

Send sikker mail til Simone. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Souschef i foreningens sekretariat
 • Ansvarlig for strategisk kommunikation
 • Interessevaretagelse
 • Pressehåndtering

Rådgivning:

 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning