“Nyt om prøver på de gymnasiale uddannelser” udkommer i starten af hver måned og indeholder information om eksamensplanlægning, prøveafholdelse og en oversigt over frister.

Læs hele nyhedsbrevet her