Børne- og Undervisningsministeriet har udsendt FPnyt nr. 9 – Prøveklar til de skriftlige prøver, sms-tjeneste, sygeprøver, øveprøver, tilbagemeldingsordning og karakterindberetning.