Børne- og Undervisningsministeriet har udsendt FPnyt nr. 8 – ekstra om udstedt bekendtgørelse om visse regler om folkeskolens prøver i maj/juni 2022