Nyt om folkeskolens prøver marts 2024

  • Øget antal henvendelser
  • manglende censorer
  • ophavsret
  • beskikket mundtlig censur
  • skriftlig censur og
  • booking i testogprøver.dk.

Læs hele nyhedsbrevet.