Børne- og Undervisningsministeriet har udsendt FPnyt nr. 5 om tilmeldingstal, indberetning af prøvekarakterer, undervisning i de praktisk/musiske fag, prøveudtræk, manglende censorer.