Børne- og Undervisningsministeriet har udsendt #FPnyt nr. 4 om webinarer, øveprøver II, aflysning af prøve pga. covid-19, prøveresultater, formidling af karakterer og spørgeskema om FPnyt.