Børne- og Undervisningsministeriet har udsendt FPnyt nr. 10 –  mundtlige prøver, endelige rettevejledninger, sygdom ved prøven og karakterer ved digitale selvrettende prøver