Fra den 1. august 2022 har udbydere af erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser som led i et forsøg mulighed for at udstrække varigheden af ungdomsuddannelse for unge, som er anbragt uden for hjemmet. 

Forsøget gennemføres som led i udmøntning af Aftale om at styrke undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge, som regeringen, Enhedslisten, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Alternativet, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Frie Grønne og Kristen-demokraterne indgik den 16. marts 2022. 

For mere information om forsøget, læs her:

Børne- og Undervisningsministeriet har desuden lavet en vejledning til forsøget, hvor der redegøres for regler om rammerne for forsøget. Den kan læses her: