Som følge af Lov om beskyttelse af whistleblowere er det fra d. 17. december 2023 lovpligtigt for alle private virksomheder, herunder frie grundskoler og private gymnasier, med 50 eller flere ansatte at have en whistleblowerordning. Ved opgørelsen af antallet af ansatte beregnes et gennemsnit af antallet af ansatte i de fire seneste forudgående kvartaler. I opgørelsen tælles både fuldtidsansatte og deltidsansatte, uanset deres beskæftigelsesgrad. Tidsbegrænsede ansatte og vikarer tælles også med i opgørelsen. Det betyder, at en stor del af foreningens medlemsskoler vil være omfattet af pligten til at etablere en whistleblowerordning d. 17. december 2023.

Læs mere om kravene her: https://privateskoler.dk/vaerktoej/whistleblowing-ansatte/lovpligtige-whistleblowerordninger-ansatte/

Skolen kan vælge selv at afsætte de nødvendige ressourcer til at opbygge og udvikle deres whistleblowerordning. Andre skoler ønsker måske at købe ydelsen af en ekstern partner. Foreningen har i den sammenhæng afsøgt markedet for at kunne være skolerne behjælpelige med at finde rundt blandt de mange udbydere. Vi har i den sammenhæng indgået en aftale med Deloitte Legal.

Foreningen har ingen andel i den løsning Deloitte Legal tilbyder skolerne. En eventuel aftale indgås direkte mellem skolen og Deloitte Legal og betaling er også et anliggende mellem skolen og Deloitte. Foreningen vurderer imidlertid, at vi kan stå inde for den bemeldte aftale, så vi kan anbefale den til interesserede skoler.