Lærernes Centralorganisation og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen i Skatteministeriet er blevet enige om en delaftale ifm. OK21 om arbejdstid, der bl.a. omfatter lærere og børnehaveklasseledere ved frie og private grundskoler.

Den nye aftale skal dog først endeligt godkendes som en del af forårets overenskomst (OK21). Det vil sige, at aftalen ikke er gældende.

Delaftalen om arbejdstid indeholder bl.a. et nyt samarbejdsspor med rammer for drøftelser af arbejdstid på skoleniveau. Aftalen indebærer desuden de overordnede rammer for lærernes arbejdstid. Det er fortsat muligt at bevare eller indgå lokale aftaler.

Godkendes aftalen, bliver det med implementering fra og med skoleåret 2022/23.

Foreningen er tilfreds med, at der er opnået en aftale. Medlemsskolernes ledelser og bestyrelser kan forvente yderligere orientering fra foreningen om de konkrete dele af aftalen og deres betydning efter aftalens endelige vedtagelse.

Thomas Sørensen
Konsulent

3330 7932
ts@privateskoler.dk

Hvis du sender personlig oplysninger, så brug sikker mail. Klik her

Rådgivning:

 • Tjenstlige sager og afskedigelser
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (ledere og lærere)
 • Ansættelsesvilkår ved virksomhedsoverdragelse
 • Skolens økonomi, tilskud, egenbetaling, donationer
 • Skolens økonomi bygninger
Heidi Andersen
Konsulent

3330 7934
ha@privateskoler.dk

Send sikker mail til Heidi. Klik her

Særlige arbejdsområder.

 • Overenskomstvaretagelse (Aftaleenheden)

Rådgivning:

 • Forældre- og elevsager
 • Tjenstlige sager og afskedigelser (Lærere og børnehaveklasseledere)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Lærere og børnehaveklasseledere)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Teknisk personale)