”Det eksisterer ikke, hvis vi ikke kommunikerer om det”, sådan skriver vi i foreningen om Kodeks – de 7 samfundsløfter. På Nørre Aaby Realskole er de 7 samfundsløfter blevet en naturlig del af skolens strategi og kommunikation. 

Vi opfordrer skolerne til at kommunikere om alle de gode samfundsansvarlige tiltag, og HVORFOR de er iværksat.

Vi er som frie og private skoler kendetegnet ved, at vi ønsker at gøre en tydelig forskel. Vi kan ikke lade være med at tage samfundsansvar, fordi vores værdier er levende værdier. Men det er der ingen i omverdenen, der ved, hvis det ikke bliver kommunikeret. 

På Nørre Aaby Realskole er arbejdet med Kodeks – de 7 samfundsløfter integreret i en grad, så det nu er blevet en naturlig del af skolens kommunikation.

Kommunikationsmedarbejder, Kristine Krænge, fortæller, hvordan de 7 samfundsløfter er blevet noget de automatik tænker ind i, når de kommunikerer om skolens aktiviteter og indsatser.

”For mig danner de 7 samfundsløfter rammen for, hvordan jeg sorterer i historier om skolen. Jeg har arbejdet med det i noget tid efterhånden, og derfor tænker jeg nu automatisk, om nogle af historierne relaterer sig til et af de 7 samfundsløfter, og naturligvis om de har nok tyngde til, at vi kan sætte dem i den sammenhæng, når vi kommunikerer”.

Gode historier, der ikke drukner

På Nørre Aaby Realskole kommunikerer man om Kodeks – de 7 samfundsløfter på skolens sociale medier. Skolen har f.eks. arbejdet med ordblindhed som et tema i deres kommunikation, hvor de bl.a. har lavet et opslag omhandlende vigtigheden i at være åben omkring at være ordblind. På samme tid har skolen relateret det til det samfundsløfte, der handler om skolens rummelighed og resultater. Et godt eksempel på, hvordan man tydeligt kan kommunikere til omverdenen, at skolen tager samfundsansvar.

På Nørre Aaby Realskole har man også lavet et større kommunikativt tiltag, hvor der på skolens hjemmeside er blevet lavet en sektion dedikeret til emnet. Skolen har lavet et ”hjul” inddelt efter de 7 samfundsløfter, hvor man kan læse om skolens gode initiativer, der relaterer sig til de enkelte løfter, og hvorfor skolen har dem. 


Vores formål med at lave sektionen på hjemmesiden var at henvende os til flere målgrupper på én gang. Dels bruger vi den internt til at holde overblik og til at holde os selv op på, hvor vi godt kan gøre det endnu bedre. Det er samtidig en måde, hvorpå vi sikrer, at alle vores gode historier ikke bare drukner på Facebook og Instagram. Siden henvender sig også til vores nuværende familier, som kan blive bekræftet i, at de har valgt et ordentligt sted til deres børn, ligesom vi naturligvis giver potentielt nye familier et indblik i vores værdier, og hvilken skole vi er. Det skaber tydelighed og viser, at det er et særligt fokus, vi har”.

Kristine Krænge, Kommunikationsmedarbejder

Et solidt forarbejde med Kodeks – de 7 samfundsløfter

Det kræver naturligvis et stykke arbejde fra medlemsskolerne dels at arbejde med og udvikle tiltag relateret til de 7 samfundsløfter og ikke mindst at kommunikere om alle de gode samfundsansvarlige tiltag. På Nørre Aaby Realskole har man valgt at gøre det til et særligt fokus på skolen, og der ligger også et solidt forarbejde bag, som er det, der har været med til at gøre, at man i dag opfatter det som en naturlig del af skolens tankegang. 

Viceskoleleder, Ulrik Dahl, fortæller, hvordan arbejdet med Kodeks – de 7 samfundsløfter fyldte en del på skolen, særligt i starten:

”Vi afholdte en række møder og fik lagt en plan for, hvordan vi strategisk skulle afdække området. Det var også genstand for en hel weekends bestyrelsesseminar. Da vi startede med at kortlægge, gik det hurtigt op for os, at vi allerede gør en hel masse og faktisk opfylder mange af løfterne. Kortlægningen var en god hjælp til at danne et overblik over, hvor vi står særligt stærk, og hvor vi står mere tyndt. Selvom vi generelt gør rigtig meget, så stiller vi os selvfølgelig ikke tilfredse og udvikler fortsat på de enkelte løfter”.

En måde at gøre op med fordommene om privatskoler

Kommunikationsmedarbejder, Kristine Krænge, fortæller også, at samfundsansvar for dem er et meget vigtigt budskabet at støtte op om på et mere politisk plan:

”En privatskole er behæftet med nogle fordomme, og det her kan være med til potentielt at gøre op med nogle af dem. Vi vil gerne vise, at vi som privatskoler tager samfundsansvar. ”

Danmarks Private Skoler er til stede i debatten, når det handler om de frie og private skolers samfundsansvar, men foreningens ord har ingen vægt i den offentlige eller politiske debat, hvis ikke foreningens medlemsskoler også medvirker ved at fortælle om deres samfundsansvarlige tiltag. De gode og konkrete eksempler fra medlemsskolerne skaber troværdighed og legitimitet og betyder også, at det bliver synligt, at der er handling bag både foreningens og medlemsskolernes ord.

Det kræver tid og prioritering fra medlemsskolerne at arbejde med de 7 samfundsløfter på en måde, så skolen automatisk tænker dem ind i deres kommunikation. På Nørre Aaby Realskole er man heldig at have en kommunikationsmedarbejder, der kan arbejde mere fokuseret med det. Ikke desto mindre, så er Nørre Aaby Realskoles tilgang til arbejdet med Kodeks – de 7 samfundsløfter noget der kan bruges som inspiration.

Mangler I mere inspiration til, hvordan I kan blive bedre til at kommunikere om jeres indsatser og aktiviteter på jeres skole, så har vi samlet en række gode råd her

Kontakt

Simone Dalsgaard
Souschef, seniorkonsulent

3330 7927
sd@privateskoler.dk

Send sikker mail til Simone. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

  • Souschef i foreningens sekretariat
  • Ansvarlig for strategisk kommunikation
  • Interessevaretagelse
  • Pressehåndtering

Rådgivning:

  • Tilsyn
  • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
  • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning