Det er vigtigt at holde gryden i kog, når det kommer til det fælles kodeks for samfundsansvar og de 7 samfundsløfter. Foreningen har udrullet og gennemført en lanceringsplan med eksterne interessenter som målgruppe.

På foreningens årsmøde d. 24. oktober 2020 vedtog medlemsskolerne et fælles kodeks for samfundsansvar. Kodekset består af en fælles forståelsesramme og af 7 konkrete samfundsløfter. Kodekset og de 7 samfundsløfter er med til at sætte en ny og nødvendig ramme for debatten om de frie og private skolers samfundsansvar generelt. Det skaber også et nyt værdifuldt udgangspunkt for fortællingen om den enkelte skole.

Udrulning bestående af flere aktiviteter

Foreningen har en stor opgave i at kommunikere på skolernes vegne. Den første opgave bestod i lanceringen af kodekset. ”Hvis ikke vi kommunikerer, at vi har et fælles kodeks, er der ingen, der ved det”. Med dette for øje udrullede foreningen, straks efter vedtagelsen på årsmødet, en lanceringsplan bestående af en række aktiviteter. Lanceringsplanens aktiviteter løb fra vedtagelsen på årsmødet til slutningen af december 2020.

De første vigtige uger

Planen bestod bl.a. i en presseindsats med pressemeddelelser og kontakt til diverse medier. Denne del af planen blev udført i ugen efter årsmødet. Her blev også sendt en lanceringspakke til relevante folketingspolitikere, meningsdannere og organisationer på og udenfor skoleområdet. Pakken bestod bl.a. af en præsentationspublikation: ”Skolens samfundsansvar – de 7 samfundsløfter” og en skriveblok designet med udgangspunkt i de visuelle kendetegn, som foreningen benytter i forbindelse med kodekset og de 7 samfundsløfter. I publikationen introduceres kodekset og de 7 samfundsløfter, og der gives eksempler på konkrete indsatser og aktiviteter på medlemsskolerne.

I de første uger efter medlemsskolernes vedtagelse af kodekset kørte også en række videoer på foreningens Facebookside, hvor henholdsvis foreningens formand, skoleledere og repræsentanter fra skolernes bestyrelser fortalte om kodekset, dets relation til skolernes egne værdisæt og om arbejdet med kodekset i skolernes bestyrelser.

Mål: Skab kendskab til kodekset

Det er vigtigt at holde gryden i kog, når det kommer til det fælles kodeks for samfundsansvar og de 7 samfundsløfter. Foreningen udarbejdede og fik offentliggjort to debatindlæg i lanceringsperioden, der tematisk omhandler skolers samfundsansvar, samfundsløfterne og de frie og private skolers indsatser.

Fra midt i november til ugen op til jul kørte foreningen en større annonceringskampagne bestående af flere underkampagner. Formålet med dem alle var at udbrede kendskabet til kodekset. Målsætningen var derfor at nå ud til et stort publikum inden for en række specifikt definerede målgrupper.

På Facebook kørte foreningen en målrettet annoncekampagne med en længere motion graphic-video, der omhandlede medlemsskolernes fælles forståelsesramme for kodekset og syv korte motion graphics, der præsenterede hvert af de 7 samfundsløfter. Kampagnen opnåede et meget flot resultat. At interessen var stor, viste bl.a. det store antal af personer, der valgte at se videoerne fra start til slut.

LinkedIn blev også brugt som medie for annoncering. Her er det muligt at ramme specifikke målgrupper, f.eks. politikere, embedsværk og personer inden for undervisningsområdet. Den længere motion graphic-video blev annonceret i begyndelsen af november til en smallere målgruppe og senere i december til en bredere målgruppe. De korte motion graphics om samfundsløfterne blev også offentliggjort. Begge annonceringer levede op til forventningerne og viste sig at være en meget effektiv måde at nå de ønskede interessenter i bl.a. politiske organisationer, statsadministrationen, uddannelsesadministration og større offentlige og private organisationer.

Bannerkampagne

Foreningen kørte også en bannerannoncekampagne på Altinget.dk i henholdsvis november og december. Altinget er en netbaseret betalingsavis. Den henvender sig primært til professionelle brugere og politisk interesserede i partier, ministerier, styrelser, kommuner, organisationer og større virksomheder m.v. Altinget Uddannelse henvender sig primært til personer med interesse for skole- og uddannelsespolitik.

Foreningens bannerannonce blev vist på forsiden af Altinget.dk og Altinget Uddannelse samt i nyhedsbrevet for både Altinget.dk og Altinget Uddannelse. Bannerannoncen opnåede over en halv million visninger og over 2.000 personer trykkede på annoncens link og blev ledt videre til foreningens hjemmeside og undersiden om Kodeks for samfundsansvar.

Skolernes indsatser og aktiviteter spiller en meget stor rolle

Foreningen deler løbende historier om skolernes samfundsansvarlige aktiviteter og indsatser på foreningens sociale medier; Facebook, Twitter og LinkedIn, og sætter disse historier ind i konteksten af de 7 samfundsløfter. Det er vigtigt for foreningen, at medlemsskolerne følger foreningen på disse medier og er med til at dele disse historier, ligesom det er væsentligt, at medlemsskolerne understøtter kampagner med ”likes” og ”delinger”. Lige så vigtigt er det, at medlemsskolerne selv kommunikerer om deres aktiviteter og indsatser eller fortæller foreningen om dem. Skolernes konkrete indsatser og aktiviteter spiller en meget stor rolle i foreningens kommunikationsaktiviteter om medlemsskolernes fælles kodeks for samfundsansvar – de 7 samfundsløfter.

Danmarks Private Skolers medlemsskoler har et fælles kodeks for samfundsansvar – de 7 samfundsløfter.

Det fælles kodeks blev vedtaget på foreningens årsmøde i oktober 2020.

Skolerne arbejder aktivt for at gøre en forskel for samfundet. Skolerne understreger dette ved at have konkrete aktiviteter og indsatser inden for syv kernetemaer, der er til gavn for samfundet:

 • Skolen og omverdenen
 • Skolens rummelighed og resultater
 • Skolen til fremtiden
 • Skolens mangfoldighed
 • Skolen som forebyggende instans
 • Skolens fokus på rettigheder og konventioner
 • Skolens fokus på elevernes videre vej i uddannelsessystemet

 

Læs mere om medlemsskolernes fælles kodeks for samfundsansvar og de 7 samfundsløfter her
Simone Dalsgaard
Souschef, seniorkonsulent

3330 7927
sd@privateskoler.dk

Send sikker mail til Simone. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Souschef i foreningens sekretariat
 • Ansvarlig for strategisk kommunikation
 • Interessevaretagelse
 • Pressehåndtering

Rådgivning:

 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
Søren Tonnesen Lodahl
Sekretariatschef

3330 7929
2961 7520
stl@privateskoler.dk

Send sikker mail til Søren. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Chef for foreningens sekretariat
 • Interessevaretagelse
 • Pressehåndtering

Rådgivning:

 • Opstart af nye skoler
 • Skolen som organisation
 • Formelle rammer om bestyrelsernes arbejde