Ledelsen af Danmarks Private Skolers sekretariat består af sekretariatschef, Søren Lodahl, samt, fremadrettet, en souschef med formel ledelseskompetence. Fra og med denne måned er Simone Dalsgaard ansat i stillingen som sekretariatets souschef.

Sekretariatschefen og souschefen arbejder i dagligdagen som et ledelsesteam om bl.a. personaleledelse, arbejdsforhold, intern udvikling og driftsopgaver.

Sekretariatet har forandret sig fra at være en arbejdsplads med få medarbejdere til at være en organisation med relativt mange og erfarne medarbejdere med forskellige opgaveområder og kompetencer. Sekretariatets opgaveområder afspejler foreningens behov og virke ved bl.a. at indeholde en stor rådgivningsvirksomhed, målrettet medlemsskolernes bestyrelser, ledelser og administrationer, en stor vidensorganisation, der arrangerer oplæg, kurser, arrangementer og understøtter tilknyttede netværk og foreninger samt en stor kommunikations- og politisk interessevaretagelsesvirksomhed. Udvidelsen af den daglige ledelse skal være med til at understøtte sekretariatets fortsatte udvikling.

Simone Dalsgaard varetager fortsat, sideløbende med souschefrollen, rådgivningsopgaver og opgaver relateret til foreningens strategiske kommunikation.

Kontakt

Søren Tonnesen Lodahl
Sekretariatschef

3330 7929
2961 7520
stl@privateskoler.dk
Simone Dalsgaard
Souschef, seniorkonsulent

3330 7927
sd@privateskoler.dk