Der er offentliggjort nye retningslinjer for henholdsvis grundskoler samt efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler.

Ændringerne omhandler primært:

  • Nye regler om personales ret til at bære mundbind, der træder i kraft den 16. januar 2021
  • Nyt afsnit om muligheder for at håndtere højt fravær blandt ansatte som følge af COVID-19
  • Tilpasning ift. at Sundhedsstyrelsen har opdateret deres ‘Vejledning for håndtering af smitte hos børn i grundskoler og i dagtilbud mv.’ ift. de nye anbefalinger om nære og øvrige kontakter
  • Generel tilpasning af retningslinjerne ift. den udmelding Styrelsen for Patientsikkerhed er kommet med om påbud om lukning af skoler

De nye retningslinjer, der træder i kraft den 16. januar 2022, kan som vanligt findes på ministeriets hjemmeside. En række spørgsmål/svar på hjemmesiden er desuden blevet opdateret som følge af de nye regler og anbefalinger.