Foreningen har ved et sektorpartnerskabsmøde med Børne- og Undervisningsministeriet fået oplyst følgende:

Coronapas

Krav om coronapas forlænges indtil videre til den 22. januar 2022.

Mundbind
Der genindføres fra på mandag d. 20. december 2021 krav om, at elever og medarbejdere på ungdomsuddannelser skal bære mundbind på fællesarealer. Der vil ikke være krav om mundbind i selve undervisningen. Ansatte vil dog have ret til at bære visir/mundbind i undervisningen, hvis de ønsker det.

Undervisning i stamklasser

Det anbefales, at undervisningen holdes i stamklasserne, i det omfang det kan lade sig gøre.

Det anbefales ligeledes, at eleverne holder sig klassevist i pauserne.

Sociale arrangementer

Det anbefales, at alle sociale arrangementer aflyses.

Kraftig anbefaling om test

Det anbefales, at elever og medarbejdere lader sig teste to gange ugentligt, uanset om de er vaccinerede.

Orienteringsmøder

Det anbefales, at orienteringsmøder i januar bliver afholdt digitalt.

Ovenstående krav og anbefalinger gælder fra på mandag d. 20. december og vil indtil videre gælde til den 17. januar 2022.

Foreningen forventer, at Børne- og Undervisningsministeriet offentliggør disse krav og anbefalinger på uvm.dk snarest. Dette sker evt. kun som en opdatering på deres spørgsmål/svar.

Følg med på foreningens hjemmeside, hvor der orienteres, hvis der kommer nyt.