Formularer for beslutning om nødundervisning eller dimensionering af dagtilbud

Nødundervisning

Pligten til at iværksætte nødundervisning opstår på baggrund af sundhedsmyndighedernes regler og påbud og sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Er der tale om hele hold eller klasser, der på baggrund af COVID-19 skal hjemsendes, skal der indsendes en formular til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, og der skal ske offentliggørelse på skolens hjemmeside om nødundervisningen.

Skolen kan dog kun iværksætte nødundervisning, hvis den ikke ved mindre vidtgående foranstaltninger mod COVID-19 kan give almindelig undervisning. Nødundervisning er således fortsat alene drevet af nødvendighed. Skoler og institutioner skal derfor fortsat som udgangspunkt gennemføre normal undervisning.

Formular for beslutning om midlertidig genoptagelse eller forlængelse af nødundervisning (pdf)

Dimensionering 

Det er muligt, i helt ekstraordinære tilfælde, at dimensionere det enkelte tilbud på dagtilbudsområdet. Dimensioneringen skal iværksættes i så kort en periode som muligt og – i første omgang – maksimalt fire uger.

Hvis det vurderes nødvendigt at dimensionere tilbud, kan timerne, som barnet er i tilbuddet, afgrænses, der kan prioriteres mellem børn i forhold til den tid, som de er i dagtilbuddet, og der kan anvendes andre lokaler eller anvendes forskudte mødetidspunkter m.v.

Den ansvarlige bestyrelse eller leder i private dagtilbud eller pasningsordninger skal begrunde, hvorfor det er nødvendigt at iværksætte dimensionering, og hvad der ligger til grund herfor.

Formular for beslutning om midlertidig dimensionering af dagtilbud mv. (pdf)