Invitation til webinar om den skærpede underretningspligt på frie skoler

Børne- og Undervisningsministeriet ved Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) inviterer ansatte på de frie skoler til webinar om den skærpede underretningspligt.

STUK udgav i september 2020 en vejledning om den skærpede underretningspligt til ansatte på frie skoler.  Find vejledningen her

Program for webinar:

 • Velkommen og intro
 • Hvad siger lovgivningen?
 • Hvorfor er det vigtigt at underrette? Omsorg for og beskyttelse af barnet.
 • Barrierer og tvivl
 • Tegn på mistrivsel eller bekymringstegn

Pause

 • Hvad gør du, når du er bekymret for en elev?
 • Din personlige pligt
 • Overvejelser om inddragelse af din leder, barnet og forældre
 • Kommunens rolle
 • STUK’s tilsyn med underretninger

Hvornår:

Onsdag den 26. maj kl. 10-12.

Tilmelding: Du tilmelder dig her

Frist for tilmelding er den 21. maj kl. 12.00.

Når du har tilmeldt dig, får du tilsendt et link til webinaret. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. Der er plads til max to deltagere fra hver skole.

Oplægsholdere:

Socialfaglig konsulent Pia Nystrøm, Center for Børn, Unge og Familier i Socialstyrelsen

Chefkonsulent Ditte Wenzel Pedersen og fuldmægtig Sari Saadi, Friskoleteamet (STUK)

Kontakt

Simone Dalsgaard
Souschef, seniorkonsulent

3330 7927
sd@privateskoler.dk

Send sikker mail til Simone. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Souschef i foreningens sekretariat
 • Ansvarlig for strategisk kommunikation
 • Interessevaretagelse
 • Pressehåndtering

Rådgivning:

 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning