I august måned fremsatte den daværende regering forslag til finanslov for 2023. I forbindelse med folketingsvalget gik den almindelige proces i stå, hvorfor der endnu ikke er en af Folketinget vedtaget finanslov for det kommende år. Derfor fremsættes der en midlertidig bevillingslov for 2023, der skal hastebehandles i Folketinget inden jul. Ved dens vedtagelse kan staten yde tilskud mm. til bl.a. frie og private skoler i 2023, indtil den nye regering fremsætter nyt forslag til finanslov, og denne vedtages i Folketinget.

I store træk vil den enkelte skole ikke mærke de store forskelle. Når den midlertidige bevillingslov går igennem, kan skolerne modtage driftstilskud også fra januar måned. Udbetalingen af tilskud tager udgangspunkt i de af skolerne indberettede elevtal pr. 5. september 2022, men de takster, der anvendes, er dem vi kender fra indeværende års finanslov 2022. 

Skolerne skal ligeledes være opmærksomme på, at de tilskud, der udbetales i 2023 under den midlertidige bevillingslov, er aconto udbetalinger, og altså derfor er at betragte som forskud. Når den endelige finanslov for 2023 er fremsat og vedtaget i Folketinget, vil der ske en efterregulering.

Børne- og Undervisningsministeriet har meddelt, at de inden jul udsender orienteringsbrev til skolerne om ovenstående.