Danmarks Private Skoler udbyder en bestyrelsesuddannelse, der stiller skarpt på dine bestyrelseskompetencer målrettet bestyrelsesarbejdet i private skolers bestyrelse.
Foreningen samarbejder med Kim Tange og Erhvervsakademi Dania om afholdelsen.

At være bestyrelsesmedlem er et særdeles vigtigt hverv med et meget stort ansvar. Det gælder også på frie- og private skoler, hvor lovgivning og skolernes kompleksitet stiller særlige forventninger til bestyrelsesmedlemmets engagement og indsigt.

Bestyrelsens opgaver og ansvar er øget de senere år, og derfor er det vigtigt at bestyrelsesarbejdet udvikles professionelt og med solid forståelse for de frie- og private skolers tradition og virke.

Uddannelsen er baseret på faget ”Grundlæggende bestyrelsesansvar – 5 ECTS”, som er et valgfag fra Akademiuddannelsen i Ledelse.

Målgruppe: Uddannelsen er for dig, der gerne vil forbedre og udvikle dig i bestyrelsesarbejdet.
Du er allerede bestyrelsesmedlem i bestyrelsen for en privatskole eller på vej til at blive det, eller du er skoleleder med et ønske om større indsigt i vigtigheden af en effektiv bestyrelse.

Pris: 3500 kr.

Uddannelsesforløbet starter d. 15. marts 2022 og afsluttes med aflevering af en to-siders miniprojekt-case d. 23. maj 2022. Dertil kommer en online-eksamen d. 31. maj 2022.

Tilmeldingsfrist er d. 10. februar 2022.
Tilmelding er bindende.