Styrelsen for It og Læring (STIL) har henover sommeren modtaget flere henvendelser vedr. anvendelsen af ExamCookie som lokalt monitoreringsværktøj. På den baggrund har STIL været i dialog med ExamCookie med henblik på at minimere usikkerheden hos institutionerne omkring anvendelsen af software til monitorering af eksaminer. 

Læs eller download hele STILs brev her:

Ved spørgsmål angående ovenstående, tag kontakt til følgende kontaktperson hos STIL:

Jonas Makram Benzarti
Tlf.: +45 35 87 88 89