GIERSINGS REALSKOLE INVITERER TIL

afskedsreception for skoleleder Poul H. Pedersen

fredag den 20. maj kl. 14.00-17.00 i festsalen på Giersings Realskole

Efter 38 års ansættelse på Giersings Realskole, hvoraf de 16 år som skoleleder, har Poul valgt at gå på pension. 

Samme dag byder vi velkommen til den nye skoleleder Kirstine Andreassen.

Ønsker du at sige et par ord, bedes du henvende dig til viceskoleleder Ole Wichmann ow@giersings.dk inden den 10. maj.

Med venlig hilsen

Anders Quistgaard
Formand