I forbindelse med forhandlingen af overenskomsten med BUPL/FOA for det pædagogiske personale ved frie grundskoler og gymnasier blev der indgået en aftale om følgende ændring, der træder i kraft pr. 1. august 2022:

For pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, der ønsker at få deres fremtidige pensionsbidrag indbetalt til PenSam, er dette muligt pr. 1. august 2022. Medarbejderen skal meddele det til skolen, såfremt det ønskes.

Se yderligere om ændringerne i forhandlingsprotokollatet samt overenskomsten her.

For spørgsmål vedr. overenskomstændringerne kan foreningens sekretariat kontaktes:

Kontakt

Heidi Andersen
Konsulent

3330 7934
ha@privateskoler.dk
Rasmus Bondo Vester
Konsulent

3330 7935
rbv@privateskoler.dk