D. 1. januar 2022 vil gruppelivsaftale 26001 hos Forenede Gruppeliv ændre aftalenummer til 98704-1. Ændringen sker udelukkende af tekniske årsager. Ændringen har derfor ingen betydning for hverken pris eller vilkår for skolen og de ansatte, der er omfattet af aftalen.

Skolen skal sikre, at aftalenummeret ændres i lønsystemet pr. 1. januar 2022 og samtidig sikre, at indbetalingen er på 176,50 kr.

For eventuelle spørgsmål kontakt Thomas Sørensen via ts@privateskoler.dk

Skriv direkte til Forenede Gruppeliv via indberetning@fg.dk. Ved direkte kontakt til Forenede Gruppeliv skal aftalenummer 98704-1 samt skolens cvr.nr. oplyses.

Kontakt

Thomas Sørensen
Konsulent

3330 7932
ts@privateskoler.dk