Danmarks Private Skolers ordinære årsmøde afholdes fredag d. 28. oktober og lørdag d. 29. oktober 2022

Årsmødet foregår på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg. Mødet starter d. 28. oktober 2022, kl. 10.00

Dagsorden for det vedtægtsbestemte årsmøde

(Find foreningens vedtægter her)

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab 2021 til godkendelse
Regnskab for 2021 vil være at finde i den skriftlige årsberetning, der offentliggøres forud for årsmødet.

4. Indkomne forslag*

5. Fremlæggelse af budget 2023 til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent for 2023
Forslag til budget og kontingent vil være at finde i den skriftlige årsberetning, der offentliggøres forud for årsmødet.

6. Valg af**:

a. Bestyrelsesmedlemmer

På valg som repræsentanter for skolernes bestyrelser er:
Bestyrelsesposten er vakant.

På valg som repræsentanter for skolernes ledelser er:
Karsten Suhr, formand for Danmarks Private Skoler (Er villig til genvalg)
                     

b. Bestyrelsessuppleanter

På valg som repræsentant for skolernes ledelser er:

Henrik Christensen, Marie Mørks Skole, Hillerød (Er villig til genvalg)
Tine A. Kristiansen, TH. Langs Skole, Silkeborg (Er villig til genvalg)

På valg som repræsentant for skolernes bestyrelser er:

Suppleanterne er indtrådt i bestyrelsen. Der er derfor to vakante poster som suppleanter for skolernes bestyrelser. 

c. Statsautoriseret revisor

På valg er: Deloitte A/S

7. Eventuelt

*I henhold til foreningens vedtægt § 6, stk. 2 gøres der opmærksom på, at frist for eventuelle forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være tilsendt foreningen inden d. 10. september 2022. Indkommer der forslag, vil disse blive fremsendt senest fire uger før årsmødet.

**Foreningen opfordrer til, at personer, der er interesseret i deltagelse i foreningens bestyrelsesarbejde, retter henvendelse til foreningens formand, Karsten Suhr, for en orientering om arbejdet i bestyrelsen. Personer, der ønsker at meddele deres kandidatur, vil fremgå af den endelige dagsorden i årsmødematerialet. Det vil fortsat være muligt at opstille ved selve årsmødet.

Program

(Forbehold for ændringer)

Fredag d. 28. oktober
Kl. 09.30 Ankomst, registrering og kaffe
Kl. 10.00 Velkomst
Kl. 10.10 Underholdning v. Det Kristne Gymnasium
Kl. 10.40 Oplæg ved v. Rasmus Meyer

Rasmus Meyer er uddannet sociolog fra RUC og The New School for Social Research i New York. Han har været formand for Danske Gymnasiers Sammenslutning, kampagnechef og politisk rådgiver i SF og sekretariatschef og direktør i Dansk Socialrådgiverforening. Siden 2018 har Rasmus Meyer været forstander på Krogerup Højskole i Nordsjælland.

Kl. 12.00 Frokost
Kl. 13.00 Programmet genoptages
Kl. 13.10 Gæsteindlæg ved ordfører Kenneth Mikkelsen (V)

Kl. 13.50 Årsmødet åbnes officielt. Valg af dirigent. Valg af stemmetællere
Kl. 14.00 Bestyrelsens beretning
Kl. 15.00 Pause med eftermiddagsbuffet
kl. 15.30 Årsmødet fortsætter i henhold til generalforsamlingens dagsorden

Kl. 19.00 Festmiddag

Lørdag d. 29. oktober
Kl. 09.00 Godmorgen
Kl. 09.10 Årsmødet genoptages i henhold til generalforsamlingens dagsorden
Kl. 10.00 Pause med formiddagsforplejning.

Kl. 10.15 Oplæg ved Lea Korsgaard

Lea Korsgaard er journalist, forfatter og samfundsdebattør. Hun er medstifter af den digitale avis Zetland. Lea Korsgaard vil tale om ‘Opmærksomhedskrigen’. Hvad siger tidens herskende mediekultur om vores forhold til os selv og hinanden?

Kl. 12.00 Tak for denne gang

HVORNÅR:
28. oktober 2022 kl.10:00-29. oktober 2022 kl.12:00

HVOR:
Hotel Nyborg Strand

TILMELDINGSFRIST:
30. september 2022

Kontakt

Tine Boholm Brandsborg
Kursuskoordinator, webansvarlig

33307928
tbb@privateskoler.dk