Debatindlæg på Altinget.dk i dag: Formand Karsten Suhr forholder sig til regeringens folkeskoleudspil fremlagt her i efteråret.

»Folkeskolerne fortjener opmærksomhed. Men folkeskolerne – ja, grundskolen generelt – fortjener at vristes fri fra den nuværende værdipolitiske kampplads, hvor problemstillinger mødes med øgede krav, detailstyring og kontrol«, fortæller formanden for Danmarks Private Skoler, Karsten Suhr, på Altinget.dk.

Med udspillet ”Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed – Justeringer af folkeskolereformen” ønsker regeringen at give mere frihed til skolerne, så de kan hæve fagligheden og planlægge en bedre skoledag for eleverne. Som del af udspillet foreslår regeringen en forsøgsordning med selvstyrende folkeskoler. Disse skoler skal have vidtgående frihed fra statslige og kommunale bindinger med inspiration fra de frie og private grundskoler og de selvejende ungdomsuddannelser. Formålet er at skaffe viden om, hvordan større frihed og lokal ledelse kan understøtte elevers faglighed og trivsel. 

I debatindlægget inviterer Karsten Suhr til en dialog om den viden og over 200 års erfaringer, som de private skoler har. I forlængelse heraf forholder Karsten Suhr sig til, hvad det er i skolers rammebetingelser, værdimæssige kontekst mv., der skaber forudsætningerne for elevernes gode læringsresultater, som ses hos de private skoler. 

Læs hele debatindlægget her

Kontakt

Søren Tonnesen Lodahl
Sekretariatschef

3330 7929
2961 7520
stl@privateskoler.dk
Simone Dalsgaard
Souschef, seniorkonsulent

3330 7927
sd@privateskoler.dk