Foreningen har i den seneste tid set eksempler i pressen på, at frie og private skoler i Danmark benævnes som ”privatejede”. Dette er både forkert og problematisk.

Det er en ikke ubetydelig fejl at kalde frie og private skoler i Danmark for ”privatejede skoler”.

Der findes ikke privatejede skoler (på grundskole og gymnasieniveau) i Danmark, uanset om de betegner sig som privatskoler, friskoler eller andet.

Det ”frie” og ”private” henviser til, at det er civilsamfundet, og ikke staten, der har oprettet disse skoletilbud. Det ”frie” og ”private” henviser også til skolernes mulighed for at tilrettelægge deres undervisningstilbud på en anderledes måde end på de offentlige skoler.

De frie og private skoler i Danmark er ikke privatejede, men – tværtimod – frie selvejende institutioner, uden mulighed for at udtage profit.

De frie og private skolers økonomi baserer sig på henholdsvis statstilskud og skolepengebetaling (egenbetaling). De frie og private skoler må ved lov ikke benytte deres økonomiske midler til andet end at drive undervisningen. I andre lande, bl.a. Sverige, er lovgivningen en anden.

Kontakt foreningen, hvis du vil vide mere om de frie og private skolers økonomi og rammevilkår.