“I de frie og private skoler ønsker vi en regering, der tager vores samfunds mangfoldighed alvorligt. Vi er alle borgere i et Danmark, vi er fælles om, men vi også forskellige. Fællesskab og sammenhængskraft handler ikke om at være ens. Det handler om rummelighed, anerkendelse og frihed indenfor fællesskabets forpligtende rammer. Det gælder naturligvis også på skoleområdet”, skriver foreningen ved formand Karsten Suhr i et debatindlæg i Skolemonitor d. 7. december 2022 under overskriften “Den kommende regering bør deltage aktivt i dialogen om skolens kerneydelse og formål”. Læs debatindlægget i Skolemonitor her

Debatindlægget som indsendt af foreningen:

Valgets tale: Samarbejde på tværs

Det er populært for kommentatorer og medier at udlægge ”valgets tale”. For os at se er valgets tale klar, alene når det handler om Folketingets sammensætning. Det er et mangfoldigt folketing. Hele 12 partier er repræsenteret, og 64 ud af de 179 folketingsmedlemmer er nye på tinge. Diversitet i politiske holdninger og værdier skinner tydeligt igennem i et valgresultat, der kræver, at man udvisker skillelinjer og konflikter og i stedet går i dialog for det fælles bedste.

I de frie og private skoler ønsker vi en regering, der tager vores samfunds mangfoldighed alvorligt. Vi er alle borgere i et Danmark, vi er fælles om, men vi også forskellige. Fællesskab og sammenhængskraft handler ikke om at være ens. Det handler om rummelighed, anerkendelse og frihed indenfor fællesskabets forpligtende rammer.

Det gælder naturligvis også på skoleområdet. De frie og private skoler er tydelige eksponenter for den forskellighed vores fællesskab rummer. De frie og private skoler kan give en holdnings- og værdibaseret undervisning og tilbyde et anderledes, alternativt undervisningstilbud. Muligheder skabt med baggrund i forældrenes frihed og ret til at bestemme, hvordan deres børn skal opdrages og undervises – som defineret i grundloven. Det er en af grundstenene i det danske demokrati at værne om forældreretten, beskytte mindretal og sørge for, at skolefriheden forbliver intakt. Det er vores håb, at netop frihedsrettighederne vil stå tydeligt i et nyt regeringsgrundlag.

De fleste folketingspolitikere har respekt for forældreretten og skolefriheden. De fleste folketingspolitikere ser værdien i – og værner derfor om – den frie og private skoletradition. Vi kan til gengæld benytte de friere rammer til at skabe anderledes løsninger på nogle af de forhold, som skolen og samfundet har brug for, og vi kan tilbyde at dele vores erfaringer – på godt og ondt.

Der er udfordringer nok at tage fat på for det nye folketing og en ny regering, både i et samfundsperspektiv og i et fokuseret skoleperspektiv: Elevernes udbytte af undervisningen, vilkårene for elever med særlige behov, børn og unge, der mistrives, en alt for høj andel af unge, der ikke kommer videre i uddannelse, færre der ønsker at arbejde med børn og undervisning m.v.

I stedet for at tale skillelinjer og konflikter op mellem forskellige skoleformer, håber vi, at en ny regering i højere grad vil deltage aktivt i en dialog om selve skolens kerneydelse og formål; uddannelse og dannelse. Vi håber også, at de frie og private skoler bliver inddraget i en fælles dialog om skolens udfordringer, at der skabes mulighed for samarbejde på tværs af interesser og sektorer.

Med afsæt i forældreretten og skolefriheden findes i Danmark ca. 550 forskellige frie og private skoler. De er hver især udtryk for 550 forskellige måder at tænke skole. Der findes godt 1.000 forskellige folkeskoler, også med hver deres karakteristika. Vi har meget at tale om! Vi vil gerne være sammen om skolen i Danmark.