Reformkommissionen anbefaler i en rapport, der blev offentliggjort i onsdags, at 10. klasse afskaffes og erstattes af toårigt uddannelsesforløb af mere praktisk karakter. Konsekvenserne for især efterskolerne har fået megen omtale, men 10. klasse udbydes af flere skoleformer. Der er i dag mange forskellige udbud af 10. klasse til gavn for forskellige elevtyper. Det er eleverne, der er taberne, hvis disse 10. klasser nedlægges.

Forskellige skoleformer udbyder 10. klasse. Der er mange forskelligartede måder at skrue forløbet sammen på. 10. klasse kan omfavne forskellige elevers behov for social, personlig og faglig udvikling i tilbud, der er målrettet overgangen til ungdomsuddannelserne – men ikke bestemte ungdomsuddannelser.

Et nødvendigt skoleår for mange

Det er eleverne, der er taberne, hvis 10. klasse nedlægges. At 10. klasse er et spildår er en fordom. 10. klasse er et nødvendigt skoleår for mange, som kan betale sig i det lange løb.

Udfordringen med manglende faglærte skal løses, men skal det være på bekostning af noget, der fungerer? Der er andre veje til at få unge til at interessere sig for erhverv. Læs: Elevernes videre vej i uddannelse – kan vi selv gøre en forskel?

Der bygges videre på det faglige udgangspunkt

Der er stor diversitet i udbuddet af 10. klasse. De frie og private skoler har fokus på, hvad der skal til socialt, personligt og fagligt for at gennemføre en ungdomsuddannelse – uanset hvilken slags det er. Et væsentligt element i 10. klassestilbuddene er at bygge videre på elevens faglige udgangspunkt. Der er en anerkendelse af, at eleverne kan føle en usikkerhed over egen faglighed. Mange unge, der vælger 10. klasse, har ofte et ønske om at forbedre sig fagligt, da de anser ungdomsuddannelserne for at foregå på et særligt svært fagligt niveau, som de gerne vil være rustet til.

10. klasse er et år, der fagligt stiller større krav til eleverne end i 9. klasse. På de frie og private skoler er det et mål, at alle elever skal blive så dygtige som muligt, uanset deres udgangspunkt, og uanset hvor de vil hen med deres liv. Der er stort fokus på faglighed, men også på at sørge for, at eleverne får andet og mere med sig. De unge vil gerne, men de er usikre på sig selv og alt det med fremtiden. Mange skoler oplever, at de, der søger 10. klasse, er engagerede, men ofte usikre på sig selv og deres formåen.

Dannelse i det nære fællesskab

For flere unge skaber det noget positivt i sig selv at starte i 10. klasse. De frie og private skoler har ofte stærke traditioner, som kan omslutte et ellers flagrende ungdomsliv. Der er så mange valg, som de unge bliver stillet over for, hvor de er overladt til sig selv og egne ”synsninger”. Skolen kan være et trygt og nært fællesskab, hvori man kan udvikle sig og samtidig dannes til de større fællesskaber.

10. klassestilbuddet kan være med til at give eleverne faglige og personlige forudsætninger for at agere kritisk og konstruktivt i fællesskaber. Det handler om det store samfundsfællesskab, men også om de små fællesskaber, der vedrører familie og venner – og ikke mindst det forpligtende fællesskab, der er i 10. klasse på skolen. Eleverne kan diskutere og forholde sig til emner som demokrati, bæredygtighed, sundhed, krig og fred. Eleverne kan også få mulighed for at forholde sig til emner som motivation, fremtidsvalg, familie og forældre og meget mere – personlige emner, hvor eleverne skal sætte ord på sig selv og hinanden.

De frie og private skoler fremhæver den personlige udvikling, som en vej til at skabe positive resultater for det sociale og faglige i klassen. De har dog forskellige måder at arbejde med personlig udvikling i skolehverdagen.

”10. klasse” kan være mange ting. Elevernes valg indsnævres, hvis 10. klasse nedlægges, herunder muligheden for at tage en 10. klasse på en fri og privat skole.

Udfordringen med manglende faglærte skal løses, men skal det være på bekostning af noget, der fungerer? Der er andre veje til at få unge til at interessere sig for erhverv.
Læs: Elevernes videre vej i uddannelse – kan vi selv gøre en forskel?
Elevernes muligheder og valg indsnævres, hvis 10. klasse nedlægges

Mange unge oplever et pres i udskolingen. Et pres, der bunder i tanken om, at man skal vælge rigtigt første gang, men som også handler om skærpede faglige krav og en usikkerhed om de helt grundlæggende spørgsmål: Hvem er jeg? Hvad interesserer jeg mig for? Hvad er jeg god til? Mange unge oplever, at de har brug for mere tid til at blive klogere på de spørgsmål. Det har 10. klasserne rundt om i Danmark øje for. Det er kendetegnene for 10. klasser – uanset skoleform – at målet er at gøre eleverne klar til det næste skridt i uddannelsesrejsen. På de frie og private skoler er der fokus på elevernes faglighed og dannelse, men det er forskelligt, hvordan dette fokus konkretiseres på den enkelte skole.

”10. klasse” kan være mange ting. Elevernes valg indsnævres, hvis 10. klasse nedlægges, herunder muligheden for at tage en 10. klasse på en fri og privat skole.