Sundhedsstyrelsen har opdateret informationen om, hvad skoler, dagtilbud og ungdomsuddannelser bør gøre ved tilfælde af smitte med COVID-19.

Materialet beskriver, hvordan ledelsen på skolen skal forholde sig, når de får besked om, at en elev eller medarbejder er smittet. Det beskrives, hvem der skal sendes hjem, hvem der skal have foretaget test, og hvornår man må komme tilbage i skolen igen.

Information om forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i skoler, dagtilbud og andre tilbud til børn og unge

Opdateringen af materialet af d. 25. august 2020 går primært på følgende:

I den tidligere version af informationsmaterialet var det anbefalingen, af hvis én person blev testet positiv for COVID-19, skulle de nære kontakter i klassen/stuen/gruppen sendes hjem, isoleres og testes.

Fremadrettet anbefales det:

Hvis der er holdt 1 meters afstand:

Der igangsættes konkret vurdering af, hvem der er nære kontakter til den smittede – både nære kontakter i klassen/stuen/gruppen og uden for klassen/stuen/gruppen. De nære kontakter testes to gange efter programmet for smitteopsporing af nære kontakter. I tillæg hertil igangsættes, ud fra et forsigtighedsprincip, en screening af medarbejdere, børn og elever i samme klasse/stue/gruppe. De sendes hjem med henblik på at blive testet én gang. Børn/elever og medarbejder må vende tilbage igen efter, de har fået svar på, at de ikke har COVID-19 og ikke har symptomer.

Hvis anbefalingen om 1 meters afstand har været fraveget i overensstemmelse med retningslinjerne:

Hele klasse/stuen/gruppen anses for at være nære kontakter og testes to gange efter programmet for smitteopsporing af nære kontakter. Herudover skal der igangsættes konkret vurdering af, hvem der, ud over børn/elever/medarbejdere i samme klasse/stue/gruppe, er nære kontakter til den smittede. Børn/elever/medarbejdere kan vende tilbage igen efter, de har fået svar på, at de ikke har COVID-19 og ikke har symptomer.

Det understreges, at fremgangsmåden ved smittetilfælde i en klasse/stue/gruppe i forhold til, hvem der bør testes, og hvordan situationen håndteres, altid vil bero på en konkret vurdering. Hvis der opstår tvivl, kan skolen få rådgivning fra Styrelsen for Patientsikkerhed.