Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort nye versioner af retningslinjerne for bl.a. dagtilbud, grundskoler, kostafdelinger på fri- og privatskoler og ungdomsuddannelser. Retningslinjerne er justeret som følge af de nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen til nære og øvrige kontakter til personer med covid-19. Find de nyeste retningslinjer her

Børne- og Undervisningsministeriet har desuden opdateret deres spørgsmål/svar. Find dem her