Gratis undervisningsmateriale og undervisningsforløb ifm. besøg ved DM i Skills

Gratis undervisningsmateriale og undervisningsforløb ifm. besøg ved DM i Skills

UU-centrene i Trekantområdet er gået sammen om at lave materialer og et undervisningsforløb til udskolingsklasser, der besøger DM i Skills 2021. DM i Skills afholdes i Messe C i Fredericia d. 4.-6. februar 2021.Formålet med materialet er at forberede eleverne til at få et meningsgivende besøg til DM i Skills. Initiativtagerne bag afholder masterclasses for…

Fra BUVM | Nye gymnasiale læreplaner

Fra BUVM | Nye gymnasiale læreplaner

Børne- og Undervisningsministeriet har udsendt nyheden om ”Nye gymnasiale læreplaner”. De nye og reviderede læreplaner omfatter: Almen sprogforståelse (stx og hhx) Samfundsfag C (stx) Samfundsfag B (hf) Biologi B (hf) o Spansk fortsættersprog B og A (stx og hhx) De nye læreplaner har været i høring og er nu tilgængelige på ministeriets hjemmeside. Det samme…

Deltag i Danmarks største konkurrence i skolens fag

Deltag i Danmarks største konkurrence i skolens fag

Deltag i DM i Fagene 2020. Det kræver ikke tilmelding at deltage i den indledende runde fra 31/8 til 11/12. Fra den indledende runde er det muligt at kvalificere sig til landsmesterskaberne i februar 2021. DM i Fagene er en landsdækkende konkurrence for 7., 8. og 9. årgang. Formålet med DM i Fagene er at…

UNICEF-undersøgelse: Børn og unge ønsker at bidrage

UNICEF-undersøgelse: Børn og unge ønsker at bidrage

Resultaterne fra UNICEF Danmarks undersøgelse af børn og unges oplevelser i forbindelse med nedlukningen af samfundet under corona-pandemien er offentliggjort. Den viser bl.a., at børn og unge ønsker at tage samfundsansvar. I slutningen af april gjorde foreningen opmærksom på og opfordrede til deltagelse i en undersøgelse fra UNICEF Danmark. Undersøgelsen henvendte sig til at alle…

Deltag i fyraftens-webinar for bestyrelsen og ledelsen

Deltag i fyraftens-webinar for bestyrelsen og ledelsen

Danmarks Private Skoler inviterer bestyrelser og ledelser ved medlemsskolerne til webinar om ”bestyrelsens og ledelsens arbejde og samarbejde”. Danmarks Private Skoler afholder webinar for bestyrelser og ledelser ved grundskoler og gymnasiale uddannelser. Det foregår henholdsvis: Torsdag d. 24. september 2020 Tirsdag d. 6. oktober 2020 Begge dage i tidsrummet kl. 17:00 til 19:30 Her vil…

Spændende undervisningsmaterialer fra UNICEF

Spændende undervisningsmaterialer fra UNICEF

Gennem film, kreative opgaver, workshops og digitale spil kan eleverne i 1.-5. klasse lære om det østafrikanske land Etiopien. I år samarbejder Danida og DR med UNICEF Danmark om årets undervisningsmaterialer og indsats ifm. med Børnenes U-landskalender. Årets elevbog handler om mod og styrke, når klimaforandringerne truer Halimas familie. Lærervejledningen har forløb til 1.-5. klasse,…

Elever får lov til at bestemme. Nu hædres lærer.

Elever får lov til at bestemme. Nu hædres lærer.

(Majken Grünfeld på Sct. Mariæ Skole i Aalborg | Billede fra Novo Nordisk Fonden – godkendt til brug i denne artikel) Læs flere historier fra foreningens medlemsskoler i foreningens presserum Lærer fra den frie og private grundskole Sct. Mariæ Skole i Aalborg er blevet hædret med Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris 2020. Evnen til…

“Frihed til lokale løsninger har været vigtig for at få eleverne tilbage i skole”

“Frihed til lokale løsninger har været vigtig for at få eleverne tilbage i skole”

(Billede fra Greve Privatskole) Læs flere historier i foreningens presserum De ældste grundskoleelever måtte mandag komme tilbage i skole. De frie og private skoler stod klar. Friheden til lokale løsninger gjorde det muligt. Eleverne i 6.-10. klasse fik fra mandag lov til at komme tilbage på skolerne rundt om i Danmark. De frie og private skoler var…

Fjernundervisning: Fokus på faglighed, struktur, traditioner og det sociale

Fjernundervisning: Fokus på faglighed, struktur, traditioner og det sociale

Fjernundervisning er blevet en stor del af hverdagen for mange elever og lærere. De frie og private skoler har fokus på at lave spændende fjernundervisning og vedligeholde fællesskab på afstand. Meningsfulde faglige aktiviteter, klar struktur på dagligdagen, fastholdelse af traditioner og værdier og fokus på det sociale. Det er en del af opskriften. For det…

Genåbning af skoler: “Det skal nok gå. Det bliver godt igen!”

Genåbning af skoler: “Det skal nok gå. Det bliver godt igen!”

Billede | Klasse på Kirstine Seligmanns Skole – en privatskole i Vejle – efter genåbning Frie og private skoler har, lige som de fleste andre af landets skoler, nu været genåbnede i nogle dage. Effektiv planlægning går forud, og særligt tryghed er omdrejningspunktet for opstarten. Siden statsministeren fortalte, at dagtilbud og skoler igen kunne åbne…

De frie og private skoler har tænkt ud af boksen

De frie og private skoler har tænkt ud af boksen

De frie og private skoler har ligesom andre skoler været nedlukket i nu tre uger. Alle venter med spænding på, om skolerne gradvist får lov til at åbne op efter påske, eller om fjernundervisningen skal fortsætte. Skolenedlukningen er både en udfordring, men også en lejlighed til at tænke ”ud af boksen”. Det er inspirerende. Undervisning…

Artikel | Karsten Suhr: “Frie og private skoler er små enheder, der kan planlægge ud fra de forældre og elever, der er tilknyttet skolen”

Artikel | Karsten Suhr: “Frie og private skoler er små enheder, der kan planlægge ud fra de forældre og elever, der er tilknyttet skolen”

Formand for Danmarks Private Skoler, Karsten Suhr, udtaler sig i dagens Berlingske. Han vurderer, at de frie og private skoler har gode betingelser for hurtigt at kunne tage imod elever igen: »I vores regi er hver skole sin egen lille enhed, der kun skal planlægge ud fra de elever og forældre, der er tilknyttet skolen….

Debatindlæg | Karsten Suhr: Lige nu handler det om at komme igennem krisen

Debatindlæg | Karsten Suhr: Lige nu handler det om at komme igennem krisen

Se artiklen i Politiken Skoleliv her Danmark er som resten af verden ramt af en frygtelig pandemi. Dette har medført, at store dele af det danske samfund er gået i stå. Regeringen har sammen med alle andre partier i Folketinget været nødsaget til at vedtage særbestemmelser, som man ikke i sin vildeste fantasi havde forestillet…

Under skolenedlukning: Alternativ undervisning på Kolding Realskole

Under skolenedlukning: Alternativ undervisning på Kolding Realskole

Se video med elev fra Kolding Realskole, der fortæller om sin hverdag under nedlukningen Skoler skal gennemføre nødundervisning i videst muligt omfang i denne tid. På Kolding Realskole laves der bl.a. virtuel klasseundervisning, virtuelt gruppearbejde, videobesvarelser, og der er særligt fokus på elever med behov for støtteundervisning. Selvom skolerne er lukket ned pga. COVID-19-smittefare, skal…

Supplerende arbejdsmiljøkurser: Sådan forebygger I mobning

Supplerende arbejdsmiljøkurser: Sådan forebygger I mobning

Omkring hver tiende lærer har oplevet at blive mobbet, og hver fjerde har været vidne til, at en kollega er blevet mobbet. Det viser tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Lærere oplever mobning og anden krænkende adfærd fra kolleger, ledere og andre på og omkring skolen. Det er en udfordring, som både ledelse og…

Feriens placering i ny organisationsaftale for lærerne

Feriens placering i ny organisationsaftale for lærerne

 NYHEDER OG ORIENTERINGER: Ny ferielov – Husk at varsle ferie i sommeren Varsling af ferie i 2020. Skabelon til udarbejdelse af varslingsbrev Særlig feriegodtgørelse i indefrysningsperioden Refusion for feriepenge (fleksjobbere) – ver. 1 Indefrysning Arbejdstid for lærerne i overgangsperioden Se alt om ferieregler her I den nye overenskomst for lærerne er der bl.a. en ny…

Ny ferielov: Husk at varsle ferie i sommeren 2020

Ny ferielov: Husk at varsle ferie i sommeren 2020

Dette er en påmindelse til skolerne om, at ferien for alt skolens grundskolepersonale samt gymnasielærerne i sommeren 2020 formelt skal varsles inden udgangen af marts måned. Det anbefales dog at varsle ferien, så snart planlægningen er på plads. På baggrund af den forkortede ferieoptjeningsperiode fra den 1. januar 2019 til 31. august 2019 vil antallet…

Stenhus Kostskole: Kinesisk på skoleskemaet
| |

Stenhus Kostskole: Kinesisk på skoleskemaet

Da de på Stenhus Kostskole, en fri og privat skole i Holbæk, ville udbyde kinesisk som fag for 15 år siden, blev der rynket på næserne rundt om i skoleverden. Det har ændret sig. I dag er Stenhus Kostskole i førersædet på området og deler gerne ud af viden og erfaringer.

Hvordan er skolens fokus på elevernes videre vej i uddannelsessystemet?

Hvordan er skolens fokus på elevernes videre vej i uddannelsessystemet?

HVORDAN KAN VI TALE OM SKOLENS SAMFUNDSANSVAR? Denne artikel er et udpluk fra foreningen Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasiers inspirationsguide: ”Hvordan kan vi tale om skolens samfundsansvar?” Foreningen ønsker at inspirere til den lokale dialog om de tiltag og aktiviteter, skolen laver med det underlæggende formål at handle til gavn for samfundet. Hent hele…

Artikel | Skoleledere, privatskoler og friskoler: Her er 8 anbefalinger til en ny karakterskala

Artikel | Skoleledere, privatskoler og friskoler: Her er 8 anbefalinger til en ny karakterskala

Skoleledere, privatskoler og friskoler: Her er 8 anbefalinger til en ny karakterskala Regeringen efterlyser en mere meningsfuld karakterskala, og nu er 13 lederforeninger på uddannelsesområdet gået sammen om en række anbefalinger. Det ser efterhånden sort ud for 7-trins-skalaen. Sidste år leverede en evalueringsgruppe en kras kritik af skalaen. Den er pædagogisk uanvendelig, og der er for store…

Orientering om mulighed for at udbyde erhvervsuddannelsers grundforløb på gymnasier m.v.

Orientering om mulighed for at udbyde erhvervsuddannelsers grundforløb på gymnasier m.v.

Med virkning fra 1. januar 2020 kan offentlige og private gymnasier samt VUC’er i særlige tilfælde og for en tidsbegrænset periode godkendes til udbud af erhvervsuddannelsernes grundforløb. I april 2019 indgik en række partier ”Aftale om øget udbud af erhvervsrettede uddannelser i hele Danmark og henvisningstaxameter”. Aftalen indeholder en række initiativer, som skal bringe de erhvervsrettede…

Skoleleder: Vigtigt at understøtte lyst og evne til medmenneskelighed
|

Skoleleder: Vigtigt at understøtte lyst og evne til medmenneskelighed

Den frie og private grundskole, Institut Sankt Joseph, arbejder målrettet med at bygge bro imellem værdigrundlag og hverdag. Det har bl.a. udmøntet sig i et tiltag, hvor eleverne påtager sig ulønnet socialt arbejde.

Hvordan varetager skolen rollen som forebyggende instans?

Hvordan varetager skolen rollen som forebyggende instans?

Hvordan kan skolen rettidigt, forebyggende, gribe ind, så et mindre problem – i samfundets målestok – ikke bliver til et omsiggribende problem med store konsekvenser for individet, omgivelserne og samfundet? Der er en nøje sammenhæng mellem den frie og private skoles varetagelse af samfundsansvaret og skolens rolle som forebyggende instans. Skolen bør agere som forebyggende…

Krav om A1-attest ved tjenesterejser i EØS-lande og Schweiz

Krav om A1-attest ved tjenesterejser i EØS-lande og Schweiz

I flere EØS-lande er der i stigende grad kommet opmærksomhed på reglerne for social sikring i forbindelse med tjenesterejser. Den øgede opmærksomhed har også medført øget kontrol med, om udenlandske borgere, der er på tjenesterejse eller udstationerede, har dokumentation for, at de er socialt sikrede i deres hjemland. Der har f.eks. været grænsekontroller, hvor lastbil-…

Udsatte børn | Anbragte børn på kostskoler klarer sig bedre
|

Udsatte børn | Anbragte børn på kostskoler klarer sig bedre

En række af foreningens medlemsskoler er kostskoler med særligt fokus på udsatte børn og unge. Her bor eleverne, fordi de ikke kan bo hjemme og passe deres skolegang – f.eks. på grund af forældrenes situation eller personlige vanskeligheder. Det generelle billede af anbragte børns skolegang er ikke opløftende. 47 % af alle anbragte elever består…

Har skolen plads til alle, uanset deres udgangspunkt?

Har skolen plads til alle, uanset deres udgangspunkt?

Er skolen en skole for alle – uanset deres faglige, sociale, fysiske eller psykiske udgangspunkt? ”Alle elever skal blive så dygtige som muligt, uanset deres udgangspunkt”. At have dette som mål betyder, at man gør sit bedste for alle elever – uanset om eleverne har svært ved noget, er særligt talentfulde eller ”midt imellem”, og…

Karsten Suhr: Godt nytår og tak
|

Karsten Suhr: Godt nytår og tak

Formand for Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier, Karsten Suhr, ønsker godt nytår og siger tak til medlemsskolerne. Skolerne er nu alle startet op efter en forhåbentlig god ferie, og vi fra Danmarks Private Skoler ønsker alle et godt nytår. Afslutningen af 2019 viste, at rigtig mange medlemsskoler har taget vores opfordring om at…

Skoleledere: Derfor deltager vores skole i DM i Fagene

Skoleledere: Derfor deltager vores skole i DM i Fagene

I denne måned er der landsmesterskaber i DM i Fagene. Elever fra 7.-9. årgang skal dyste i dansk, matematik, engelsk, historie, biologi og i en tværfaglig holdkonkurrence. Men hvorfor vælger skoler at melde sig til? Det har to skoleledere svaret på. Formålet med DM i Fagene er at sætte fokus på faglighed. Elevernes interesse for…

End of content

End of content