Politisk aftale: Styrket vejledning ifm. valg af ungdomsuddannelse

Der er frist for ansøgning til ungdomsuddannelserne 1. marts. På grund af nedlukningen og COVID-19 har de unge i grundskolen ikke haft samme betingelser for at opnå kendskab til uddannelserne. Nu skal der gøres en ekstra indsats. Der er bred politisk enighed om, at der skal gøres en ekstra indsats for at støtte unge og…

C. la Cours Skole: Skolen skal ud i virkeligheden, og virkeligheden skal ind i skolen
| | |

C. la Cours Skole: Skolen skal ud i virkeligheden, og virkeligheden skal ind i skolen

På den frie og private grundskole, C. la Cours Skole i Randers, har de både fokus på bestemte kompetencer og færdigheder og på elevernes fremtidige valg af uddannelse i deres 10. klassestilbud.

Ændret lønregulering pr. 1. februar 2021

Ændret lønregulering pr. 1. februar 2021

Danmarks Statistik har meddelt, at der er sket fejl i opgørelsen af de lønstatistikker, der ligger til grund for beregning af lønregulering pr. 1. februar 2021. Overenskomstens parter (Centralorganisationernes Fællesudvalg og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen) har derfor aftalt, at lønreguleringen pr. 1. februar 2021 midlertidigt suspenderes, således at reguleringsprocent pr. 1. april 2020 på 10,3236 fastholdes,…

#FPnyt nr. 6 om gennemtjek af tilmeldingstal, prøveudtræk, øveprøver og prøvevejledninger

#FPnyt nr. 6 om gennemtjek af tilmeldingstal, prøveudtræk, øveprøver og prøvevejledninger

Gennemtjek tilmeldingstal på ordrebekræftelse Det er vigtigt, at skolen er opmærksom på at tjekke antallet af tilmeldte elever på den ordrebekræftelse, som skolen har modtaget i januar. Styrelsen bruger de tal, som skolerne indberetter, til at planlægge antallet af skriftlige censorer. Hvis skolerne tilmelder for mange elever, kommer vi til at rekruttere flere censorer end…

Debatindlæg | Samfundsansvar må forstås bredt og realiseres konkret

Debatindlæg | Samfundsansvar må forstås bredt og realiseres konkret

Hvad er egentlig skolens ansvar? Det er vigtigt som skole at være sig bevidst, hvordan man – udover uddannelse og dannelse af børn og unge – kan bidrage til fællesskabet. Af Karsten Suhr, formand for Danmarks Private Skoler Naturligvis er skolens ansvar først og fremmest at uddanne og danne eleverne. Man kan hævde, at skolen,…

Delaftale for OK21 om arbejdstid for lærere på frie og private grundskoler

Delaftale for OK21 om arbejdstid for lærere på frie og private grundskoler

Lærernes Centralorganisation og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen i Skatteministeriet er blevet enige om en delaftale ifm. OK21 om arbejdstid, der bl.a. omfatter lærere og børnehaveklasseledere ved frie og private grundskoler. Den nye aftale skal dog først endeligt godkendes som en del af forårets overenskomst (OK21). Det vil sige, at aftalen ikke er gældende. Delaftalen om arbejdstid indeholder…

Landsmesterskaberne i DM i Fagene 2021

Landsmesterskaberne i DM i Fagene 2021

Landsmesterskaberne er DM i Fagenes finale. I år foregår landsmesterskaberne online den 10. februar klokken 08:30-13:30. De allerbedste elever i de forskellige fag mødes og dyster om at blive Danmarksmestre. Der sendes LIVE for finalisterne og deres klasse hele dagen. Mens finalisterne løser deres finaleopgave, kan klassen være med til forskellige online aktiviteter og opgaver. Både…

Finanslov 2021 | De frie og private skoler

Finanslov 2021 | De frie og private skoler

Der er indgået en politisk aftale om Finansloven 2021. Her er de punkter i finansloven, der har særlig betydning for medlemsskolerne. Grundskolerne For finansåret 2021 sker der som udgangspunkt ikke ændringer i de frie grundskolers tilskud. Koblingsprocenten vil fortsat være fastsat til 76%. Generelt falder grundskoletaksterne dog. Dette skyldes en lavere pl-regulering end tidligere, samt…

Ny feriebestemmelse aftalt i BUPL-overenskomsten 2018-2021

Ny feriebestemmelse aftalt i BUPL-overenskomsten 2018-2021

Overenskomstparterne BUPL og Aftaleenheden (skoleforeningerne) har aftalt en ny feriebestemmelse, der bliver implementeret i den nuværende overenskomst 2018-2021. Feriebestemmelsen træder i kraft pr. 1. januar 2021 og erstatter den nuværende § 4 i overenskomsten 2018-2021. Den vil gælde for skoler, der har tiltrådt overenskomsten. Feriebestemmelsen gælder for kombinationsansatte Feriebestemmelsen vil udelukkende finde anvendelse for det…

#FPnyt nr. 5 om karakterer ved digitale selvrettende prøver, øveprøver, særlige prøvevilkår og forsøgsprøver i naturfag

#FPnyt nr. 5 om karakterer ved digitale selvrettende prøver, øveprøver, særlige prøvevilkår og forsøgsprøver i naturfag

Formidling af karakterer ved digitale selvrettende prøver Fra den 6. januar 2021 kan karaktererne for de digitale selvrettende prøver tilgås på testogprøver.dk af medarbejdere med rettigheden Inst. ledelse. For prøverne FP9 Dansk, læsning og retskrivning, FP9 Matematik uden hjælpemidler, skal eleverne hurtigst muligt have besked om deres karakter. For de digitale selvrettende dele af sprogfagsprøverne…

Herlufsholm: Både skolen og eleverne skal være med til at gøre en forskel
| |

Herlufsholm: Både skolen og eleverne skal være med til at gøre en forskel

Den traditionsrige Herlufsholm Skole har altid haft en ambition om at uddanne unge mennesker, der kan tage ansvar og gøre en forskel i samfundet. Skolen sætter nu yderligere fokus på social dannelse og har samtidig besluttet at udvide sin fripladsordning.

Debatindlæg | Skolen har ikke behov for flere symboltolkende akademikere

Debatindlæg | Skolen har ikke behov for flere symboltolkende akademikere

Af SØREN TONNESEN LODAHL Sekretariatschef – Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier Skal stigende kompleksitet og politiske interesser betyde, at skolen skal ledes af generalister og akademikere? Nej. Det er ikke det, vores skoler har brug for. Der er brug for god og nærværende ledelse, der har dyb viden og indsigt i skolens processer…

Minimumsnormeringer | Aftale om midler på plads

Minimumsnormeringer | Aftale om midler på plads

Regeringen og støttepartierne er blevet enige om en aftale for minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet. I aftalen følger der ti initiativer, som skal styrke og sikre en udmøntning af midlerne til minimumsnormeringer – midler som også skal tilgå de private og selvejende institutioner.

DR laver juleafslutningsprogram for skoler: ”Morgensang – skolernes juleafslutning”.

DR laver juleafslutningsprogram for skoler: ”Morgensang – skolernes juleafslutning”.

På skolerne er det svært at holde den fælles traditionelle juleafslutning pga. restriktioner og anbefalinger i forbindelse med Corona-situationen. DR vil gerne hjælpe til, så sidste dag før juleferien bliver hyggelig og rar. Derfor har DR lavet juleafslutningsprogrammet ”Morgensang sender skolerne på juleferie”. Der bliver lagt op til en hyggelig stund med julestemning, musik, varme,…

Debatindlæg | Skandalen på Havregården må ikke få konsekvenser for alle kostskoler

Debatindlæg | Skandalen på Havregården må ikke få konsekvenser for alle kostskoler

Kostskoler for socialt udsatte børn udfører en vigtig samfundsmæssig opgave, og de leverer gode resultater. Det er derfor dybt bekymrende, hvis én konkret sag får negativ betydning for alle kostskoler og deres elever, skriver Karsten Suhr, formand for privatskolerne. De politiske bølger går højt på baggrund af sagen om kostskolen Havregården. Senest ved et samråd med…

Orientering om praktikernetværk om teknologiforståelse

Orientering om praktikernetværk om teknologiforståelse

Børne- og Undervisningsministeriet igangsatte i 2018 et treårigt forsøgsprogram med teknologiforståelse som ny faglighed i folkeskolen. Programmet skal kvalificere en politisk beslutning om, hvorvidt og hvordan teknologiforståelse skal indgå i folkeskolen. Forsøgsprogrammet afsluttes efter skoleåret 2020/21. Slutevalueringen forventes offentliggjort i efteråret 2021.  Læs mere om forsøget** Frie skoler kan også deltage i praktikernetværket Børne- og…

Tilbud om Naturfagsweekend for udskolingselever

Tilbud om Naturfagsweekend for udskolingselever

Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF) tilbyder udskolingselever at komme på Naturfagsweekend. UNF Naturfagsweekend er en weekendcamp for udskolingselever (7. til 10. klasse), der har til formål at give deltagerne stærkere kendskab til STEM-fagene og samtidig give mulighed for at møde andre med interesse for naturfagene. På campen er der fem faglige forløb: Matematik, fysik, datalogi, kemi…

#FPnyt nr. 4  om tilmelding og booking, ny bekendtgørelse, elevfolder, censortildeling, vejledning og webinar om særlige prøvevilkår

#FPnyt nr. 4 om tilmelding og booking, ny bekendtgørelse, elevfolder, censortildeling, vejledning og webinar om særlige prøvevilkår

Husk at booke elever til semesterprøver Testogprøver.dk vil blive anvendt til afvikling af skriftlige semesterprøver i december 2020. Eleverne skal bookes til alle prøver, der afvikles via testogprøver.dk. Eleverne kan bookes frem til prøvens start.   Kontrollér censortildeling ved skriftlige semesterprøver Skoler, der afholder semesterprøver i december 2019, har den 4. november 2019 modtaget en…

Nyt om de gymnasiale uddannelser #2

Nyt om de gymnasiale uddannelser #2

Indhold 1. Opdateret og nyt materiale på EMU 2. Nye og reviderede læreplaner er udstedt 3. FIP-kurser skoleåret 20/21 4. FIP-kurser for eux og nyt virtuelt koncept 5. FIP (stx/hf) i historie afprøver alternativ kursusmodel 6. Ny folder til ledere på ungdomsuddannelser: Bedre skolegang med specialpædagogisk støtte (SPS) 7. Temadage og SIP-konferencer 8. Det risikobaserede…

Debatindlæg | Derfor har de private skoler vedtaget nyt kodeks og samfundsløfter

Debatindlæg | Derfor har de private skoler vedtaget nyt kodeks og samfundsløfter

I dag fortæller formand for Danmarks Private Skoler, Karsten Suhr, i et indlæg i Politikens Skolemonitor, hvorfor medlemsskolerne har vedtaget syv samfundsløfter: »Vi vil gerne vise, hvad vi gør, og hvad vi kan som enkeltskoler og som fællesskab. Som frie og private skoler er vi en del af civilsamfundet. Vi vægter og udlever værdier og…

De private skoler giver 7 samfundsløfter

De private skoler giver 7 samfundsløfter

Medlemsskolerne i Danmarks Private Skoler giver 7 samfundsløfter. Det er resultatet af vedtagelsen af et nyt fælles kodeks for samfundsansvar på foreningens årsmøde. Skolerne arbejder allerede aktivt for at gøre en forskel for samfundet. Det understreger skolerne nu gennem konkrete aktiviteter og indsatser inden for syv kernetemaer, der er til gavn for samfundet. På Danmarks…

COVID-19 | Nye restriktioner på børne- og undervisningsområdet

COVID-19 | Nye restriktioner på børne- og undervisningsområdet

På grund af den stigende smittespredning med Covid-19, er der indført en række nye tiltag. Dette gør sig også gældende på børne- og undervisningsområdet:   Mundbind på ungdomsuddannelser Elever og kursister på ungdoms- og voksenuddannelser skal bære mundbind, når de bevæger sig rundt på uddannelsesinstitutionen. Elever og kursister skal ikke bære mundbind, når de deltager…

End of content

End of content