Tilsyn på distancen

I det seneste år har det været vanskeligt for skoler og tilsynsførende at aftale fysiske tilsynsbesøg. I øjeblikket frarådes det. Den tilsynsførendes øvrige forpligtelser i relation til dataindsamling kan dog ske på andre måder, og nogle tilsynsførende har valgt at supplere deres tilsynsaktiviteter ved at kigge med i den virtuelle undervisning.

I snart et år har corona-pandemien haft indflydelse på vores samfund. Forskellige restriktioner har gjort sig gældende, og smittetrykket har været bestemmende for mulighederne for at gennemføre forskellige aktiviteter på skolerne.

Tilsyn på distancen

Der stilles i loven krav om, at den tilsynsførende skal overvære undervisning og aflægge tilsynsbesøg. Det fysiske tilsynsbesøg er ikke en mulighed i øjeblikket. Den tilsynsførendes øvrige forpligtelser i relation til dataindsamling kan dog ske på andre måder end ved fysisk tilstedeværelse; dette gælder f.eks. gennemsyn af data og samtale med skolens ledere og undervisere – på distancen.

Karen Haugstrup og Arne Pedersen, der deler tilsynsopgaven på en fri og privat skole beliggende i Aarhus, har tænkt i alternative måder at varetage deres tilsynsopgave:

”Gennem hele året har vi flere gange været i elektronisk kontakt med skolen og har på den måde fulgt de mange udfordringer, som skolen har skullet håndtere”, fortæller de to tilsynsførende:

”Vi har haft mulighed for en uddybende samtale med skolens ledelse om, hvordan skolen håndterer hverdagen. Logistik står dagligt højt på to-do listen!”.

Observation af den virtuelle undervisning

Karen Haugstrup og Arne Pedersen glæder sig begge til, de kan komme på fysisk tilsynsbesøg på skolen og derved også leve op til alle formelle tilsynsforpligtelser. Indtil da har de fundet det givende at observere den virtuelle undervisning:

”Det giver god mening at overvære undervisningen på nettet. Vi bliver begge imponerede over, hvor både fagligt, sagligt og inddragende undervisningen kan gennemføres”.

De to tilsynsførende har bl.a. kigget med i den virtuelle undervisning i engelsk på 7. klassetrin. De forberedte sig ved at forholde sig til årsplanen og planen for det konkrete undervisningstema:

”I engelsk var målet en masse samtale på engelsk, så dagen før havde eleverne og læreren – i hvert deres køkken – lavet stegt ost. Familiernes reaktion blev der grinet meget af! I den konkrete undervisningssituation skulle eleverne gruppevis finde nationalretten i seks engelsktalende lande og forberede en fremlæggelse. At følge den virtuelle undervisning gav os begge enorm respekt for både lærer og elever”, konkluderer de to tilsynsførende.

Generelt må tilsynsførende naturligvis være opmærksomme på, at undervisningen bærer præg af de forholdsregler, skolerne må tage. Tilsynsførende skal føre tilsynet ”almindeligvis” med blik for de justeringer, som bl.a. reglerne om nødundervisning angiver.

Alle ønsker skolehverdagen tilbage

Alle ønsker den almindelige skolehverdag tilbage, hvor bl.a. skolens tilsynsførende kan komme på besøg. Hvis der inden for nærmeste fremtid åbnes op for muligheden for fysiske tilsynsbesøg, bør der alligevel, inden der træffes beslutning, være en vurdering af nødvendigheden af et fysisk besøg på det aktuelle tidspunkt. Beslutningen bør ske på baggrund af en vurdering af de gældende restriktioner, som skolen er underlagt og smittesituationen på skolen – og i samfundet generelt.