Debat | Forslag vil tage et velfungerende skoletilbud fra en gruppe udsatte børn

Debat | Forslag vil tage et velfungerende skoletilbud fra en gruppe udsatte børn

Børne- og Undervisningsministeren vil begrænse antallet af anbragte børn og unge på sociale kostskoler til maksimalt 8 pr. skole. Formand for Danmarks Private Skoler, Karsten Suhr, kommenterer dette i et DEBATINDLÆG I SKOLEMONITOR d. 11. maj 2021. Vi skal passe på vores sårbare børn og unge Af formand for Danmarks Private Skoler, Karsten Suhr På landets…

Kodeks – de 7 samfundsløfter | Inspirations- og dialogmøder
|

Kodeks – de 7 samfundsløfter | Inspirations- og dialogmøder

Foreningens medlemsskoler har vedtaget et kodeks for samfundsansvar: ”Kodeks – de 7 samfundsløfter”. Selv om mange medlemsskoler helt naturligt er fokuserede på håndteringen af udfordringerne relateret til corona, bemærker vi med glæde, at flere medlemsskoler allerede er godt i gang med dialogen om, hvordan kodekset og de 7 samfundsløfter skal have et liv på netop…

Inspirationsværktøj | Skolens HVORFOR

Inspirationsværktøj | Skolens HVORFOR

Foreningens medlemsskoler har vedtaget et kodeks for samfundsansvar: ”Kodeks – de 7 samfundsløfter”. Foreningen udarbejder inspirationsværktøjer til medlemsskolernes arbejde med kodeks – de 7 samfundsløfter. SKOLENS ”HVORFOR” – GODE RÅD TIL KOMMUNIKATIONEN OM SKOLENS INDSATSER OG AKTIVITETER Dette inspirationsværktøj er tænkt som en hjælp til skolen, når skolen skal kommunikere til omverdenen om de samfundsansvarlige…

Inspirationsværktøj | Hvordan får vi kodekset til at leve på vores skole?

Inspirationsværktøj | Hvordan får vi kodekset til at leve på vores skole?

Foreningens medlemsskoler har vedtaget et kodeks for samfundsansvar: ”Kodeks – de 7 samfundsløfter”. Foreningen udarbejder inspirationsværktøjer til medlemsskolernes arbejde med kodeks – de 7 samfundsløfter. HVORDAN FÅR VI KODEKSET TIL AT LEVE PÅ VORES SKOLE? Dette inspirationsværktøj er tænkt som en hjælp til at skabe overblik over de samfundsansvarlige aktiviteter eller indsatser, som skolen allerede…

Justering i regler om prøver og eksamener i grundskolen 2021

Justering i regler om prøver og eksamener i grundskolen 2021

Aftalepartierne bag prøveaftalen af 5. februar 2021 er enedes om justering af aftalen om sommerens prøver og eksamener for elever i grundskolen. Eleverne i 9. og 10. klasse skal fortsat til de prøver, som blev aftalt den 5. februar (inklusiv en mindre justering den 12. februar). Ændringen består i, at eleverne får ophøjet deres afsluttende…

Nyt om folkeskolens prøver (nr. 10)

Nyt om folkeskolens prøver (nr. 10)

Prøveafholdelse ved lokal nedlukning I det tilfælde, hvor en skole er nedlukket tæt op til eller på en prøvedag som følge af covid-19-foranstaltninger, herunder foranstaltninger for at imødekomme sundhedsfaglige anbefalinger, skal den pågældende prøve som udgangspunkt afholdes. Skolens leder kan dog aflyse den pågældende prøve for de berørte elever, eksempelvis hvis det ikke er praktisk…

Tilsynsførende | Certificeringsuddannelser 2021

Tilsynsførende | Certificeringsuddannelser 2021

Tilsynsførende på frie grundskoler skal være certificerede til føre tilsyn, før de kan starte deres tilsynspraksis. For at blive certificeret skal man have gennemgået en certificeringsuddannelse. Certificeringsuddannelsernes fire moduler udbydes over fire uddannelsesdage, således at modul 1 og 2 afholdes over to sammenhængende dage og modul 3 og 4 ligeledes over to sammenhængende dage.  Certificeringsudvalget…

Lønreguleringer pr. 1. april 2021

Lønreguleringer pr. 1. april 2021

Medarbejder og Kompetencestyrelsen har nu offentliggjort reguleringsprocenten gældende pr. 1. april 2021. Der er i forbindelse med de netop afsluttede statslige overenskomstforhandlinger aftalt en lønstigning på 0,8 %, således at reguleringsprocenten stiger til 11,1029 %. Vi vil snarest muligt opdatere vores løntabel, som du kan finde her 

Nyt om folkeskolens prøver (nr. 9)

Nyt om folkeskolens prøver (nr. 9)

Bekendtgørelse udstedt om aflysning af folkeskolens prøver Børne- og Undervisningsministeriet har udstedt Bekendtgørelse nr. 515 af 24. marts 2021 om aflysning af folkeskolens prøver i prøveterminen maj/juni 2021 og andre midlertidige foranstaltninger som led i forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med COVID-19. Den 29. marts blev der udsendt mail til alle skoler om udstedt bekendtgørelse…

Håndtering af midler til aktiviteter ifm. fagligt efterslæb m.v.

Håndtering af midler til aktiviteter ifm. fagligt efterslæb m.v.

De frie skoler har nu fået udbetalt de aftalte midler målrettet aktiviteter ifm. fagligt efterslæb og trivselsløft. Der er tale om et særtilskud, der bl.a. kan anvendes til supplerende undervisning, ekstraundervisning i mindre hold, tolærerordninger og lignende. Der skal ved brugen være særligt fokus på de elever, der skal til afsluttende prøver og eksaminer i…

Fornyelse af overenskomster med BUPL, 3F og HK for perioden 2021-24

Fornyelse af overenskomster med BUPL, 3F og HK for perioden 2021-24

Danmarks Private Skoler indgår i et forhandlingsfællesskab, kaldt Aftaleenheden, med de øvrige skoleforeninger. Her er foreningen direkte forhandlingspart i tre overenskomster med henholdsvis BUPL, 3F og HK. Forhandlingen af BUPL, 3F og HK-overenskomsterne er nu afsluttet Der er opnået enighed om at forny overenskomsterne for det pædagogiske personale ved frie grundskoler (BUPL); for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere,…

Ansættelse af supervisorer ifm. med test ved selvpodning

Ansættelse af supervisorer ifm. med test ved selvpodning

Test ved selvpodning skal etableres ved de gymnasiale uddannelser. Det er en mulighed, at det i løbet af foråret skal etableres på grundskolerne for udvalgte årgange. Børne- og Undervisningsministeriet har fremsendt en række retningslinjer, som skolen skal holde sig for øje i forbindelse med ansættelse af test-supervisorer. Nyansættelse Såfremt skolen ansætter nyt personale som supervisorer,…

Må vi afholde generalforsamling og forældrekredsmøde?

Må vi afholde generalforsamling og forældrekredsmøde?

I løbet af det seneste år har forskellige restriktioner gjort sig gældende, og smittetrykket har været bestemmende for mulighederne for at gennemføre forskellige aktiviteter på skolerne. Trods strenge restriktioner har visse aktiviteter eller møder, hvor agendaen må betragtes som nødvendig i forhold til skolens samlede virke kunnet gennemføres med fysisk tilstedeværelse under forudsætning af overholdelsen…

Debat | Karsten Suhr: Vi skal hurtigt tilbage til skolehverdagen

Debat | Karsten Suhr: Vi skal hurtigt tilbage til skolehverdagen

»Jeg holder af hverdagen. Mest af alt holder jeg af hverdagen,« skrev Dan Turèll. Mon ikke denne tekst vækker genklang hos mange i denne tid? Den gør det på skoleområdet. I over et år har skoler i danmark været dybt påvirket af effekterne af corona. Vi står midt i det endnu og kan måske ane…

Foreløbigt ingen ny løntabel gældende fra 1. april 2021.

Foreløbigt ingen ny løntabel gældende fra 1. april 2021.

Medarbejder– og Kompetencestyrelsen har endnu ikke offentliggjort en reguleringsprocent gældende fra d. 1. april 2021, da forliget ikke er endeligt accepteret ved ur-afstemning. Vi har derfor ikke mulighed for at lave en ny løntabel på nuværende tidspunkt.   Der er med forliget aftalt en generel lønstigning på 0,8 % pr. 1. april 2021, hvilket betyder,…

Forældre kan søge et PC-legat til deres børn

Forældre kan søge et PC-legat til deres børn

Foreningen til Støtte for Mødre og Børn støtter børns online-undervisning under nedlukningen med 250 legater til PC’er, som er bevilget af Egmont Fonden. Foreningens målgruppe er fortrinsvis enlige forsørgere og har allerede uddelt nogle legater, men de har brug for hjælp til at nå flere af de børn og unge, der har allermest brug for…

Overenskomstresultat for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Overenskomstresultat for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Der foreligger nu et resultat fra forhandlingerne om organisationsaftaler for henholdsvis ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler. Ledere Der er ikke i forbindelse med forhandlingerne foretaget ændringer i organisationsaftalen for ledere. Om dette siger Karsten Suhr, formand for Danmarks Private Skoler: »Vi er ikke tilfredse med, at der for ledere ved frie grundskoler ikke…

Husk varsling af anderledes ferieplacering for kombinationsansatte

Husk varsling af anderledes ferieplacering for kombinationsansatte

Dette er en påmindelse til skolerne om, at anderledes placering af ferie i juli og august 2021 for kombinationsansatte på BUPL-overenskomsten skal varsles inden udgangen af marts. Den 1. januar 2021 trådte den nye feriebestemmelse i BUPL-overenskomsten 2018-2021 i kraft. Feriebestemmelsen gælder for kombinationsansatte på skoler, der har tiltrådt overenskomsten. Feriebestemmelsen er den samme, som…

Midlertidig ordning med frit valg af AppWriter og CD-ORD under SPS-ordningen

Midlertidig ordning med frit valg af AppWriter og CD-ORD under SPS-ordningen

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har fået mulighed for at etablere en midlertidig ordning med frit valg af kompenserende software for ordblinde SPS-modtagere.  Den midlertidige ordning giver alle nye ordblinde SPS-modtagere mulighed for at vælge, om de ønsker AppWriter eller CD-ORD. AppWriter og CD-ORD er de to mest anvendte programmer for ordblinde elever på…

Nyt om folkeskolens prøver (nr. 8)

Nyt om folkeskolens prøver (nr. 8)

Børne- og Undervisningsministeriet har udsendt #FPnyt nr. 8, der handler om corona-spørgsmål, censur, manglende censorer, ny bekendtgørelse og øveprøver. Du kan downloade nyhedsbrevet her eller læse brevets indhold herunder. Mundtlige eksamensspørgsmål Det fremgår af den politiske aftale, at der gives mulighed for lokalt at se bort fra visse dele af undervisningen, der er foregået som…

Tilsyn i en corona-tid

Tilsyn i en corona-tid

I det seneste år har det været vanskeligt for skoler og tilsynsførende at aftale fysiske tilsynsbesøg. I øjeblikket frarådes det. Den tilsynsførendes øvrige forpligtelser i relation til dataindsamling kan dog ske på andre måder, og nogle tilsynsførende har valgt at supplere deres tilsynsaktiviteter ved at kigge med i den virtuelle undervisning. I snart et år…

Tilbud fra Naturvejledning Danmark: Krible Krable-projekt 2021

Tilbud fra Naturvejledning Danmark: Krible Krable-projekt 2021

Målet med Krible Krable-projektet er at inspirere pædagoger og lærere i dagtilbud og op til 3. klasse til at tage med børnene på små ekspeditioner i naturen. Årets tema i Naturvejledning Danmarks Krible Krable univers er forskellighed. Håbet er, at inspirationsmaterialer og aktiviteter kan så et frø hos de yngste skoleelever og børn i dagtilbud,…

#FPnyt nr. 7 – om politisk aftale om håndtering af prøver

#FPnyt nr. 7 – om politisk aftale om håndtering af prøver

Politisk aftale Der er den 5. februar 2021 indgået politisk aftale om håndtering af prøver i 1. halvår 2021. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet orienterer hermed om, hvordan den politiske aftale har betydning for folkeskolens prøver i prøveterminen maj-juni 2021. Indholdet i den politiske aftale vil blive udmøntet nærmere ved en bekendtgørelse.   Prøver der…

Finalen i DM i Fagene 2021

Finalen i DM i Fagene 2021

I dag afholdes landsmesterskabet i DM i Fagene. Det er femte år i træk, at DM i Fagene afholder Danmarks største konkurrence i skolens fag. Det er første gang, at det foregår digitalt, men det har skabt nye muligheder for både finanslister og klassekammerater. Tusindvis af skoleelever var i løbet af efteråret med i DM…

Debat | Urimeligt at kun folkeskoler får personalehjælp til coronatest

Debat | Urimeligt at kun folkeskoler får personalehjælp til coronatest

Debatindlægget er bragt 10. februar 2021 af Politiken Skolemonitor (skoleliv.dk) De frie grundskoler ønsker, på lige fod med folkeskolerne, at indgå i opsporingen af smitte og dermed medvirke til, at smittekæderne brydes. Løftet om de to ugentlige test af medarbejdere ved skolerne, som regeringen stillede i udsigt og overlod til kommunerne at organisere, vanskeliggøres dog…

Statsligt overenskomstforlig

Statsligt overenskomstforlig

Staten og de faglige organisationer har indgået hovedforlig (CFU) for de statslige overenskomster. Der er desuden indgået en arbejdstidsaftale for gymnasielærerne, ligesom der blev indgået en arbejdstidsaftale for lærerne i grundskolerne i begyndelsen af januar. Hovedforlig (CFU) Staten og de faglige organisationer har indgået hovedforlig (CFU) for de statslige overenskomster for perioden april 2021 til…

Offentliggjort | Endelig reguleringsprocent pr. 1. februar 2021

Offentliggjort | Endelig reguleringsprocent pr. 1. februar 2021

Den endelige reguleringsprocent er offentliggjort Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har nu offentliggjort den endelige reguleringsprocent, som er gældende fra 1. februar 2021. Reguleringsprocenten er fastsat til 10,2211, hvilket medfører et mindre fald fra den tidligere 10,3236. Dette betyder et lille fald i lønnen hos de medarbejdere, der er omfattet af statens reguleringsprocent. Det gælder for de fleste…

Aktuel coronarådgivning | De pt. hyppigst besvarede spørgsmål

Aktuel coronarådgivning | De pt. hyppigst besvarede spørgsmål

Der er løbende mange corona-relaterede spørgsmål til foreningens rådgivere. Her har vi samlet svarene på nogle af de spørgsmål, vi hyppigt bliver mødt med i øjeblikket. Genåbningen af skolerne for eleverne for 0. – 4. klasse er et selvstændigt område. I artiklen kan du finde svar på disse spørgsmål: Må vi afholde generalforsamling og forældrekredsmøde? Hvilke…

Virtuel SFO og klub forebygger mistrivsel på Lyngby private Skole
| |

Virtuel SFO og klub forebygger mistrivsel på Lyngby private Skole

Nedlukningen af samfundet pga. corona-pandemien har skabt et pres på mange elevers trivsel. Det oplever de også på Lyngby private Skole. Skolen har derfor oprettet en virtuel SFO og klub, der skal styrke trivslen og det sociale samvær blandt eleverne.

End of content

End of content