Det lokale samarbejde mellem kommuner og frie grundskoler er meget forskelligt i form, indhold og kvalitet. I nogle kommuner er der et velfungerende samarbejde, mens det i andre kommuner er mere vanskeligt.

Derfor har Børne- og Undervisningsministeriet, Kommunernes Landsforening og de frie grundskolers foreninger i fællesskab udarbejdet materialer, der sætter fokus på samarbejdet mellem frie grundskoler og den kommunale forvaltning.

Vejledningen: ”Bliv skarp på lovgivning i samarbejdet mellem privat- og friskoler og den kommunale forvaltning” skal være med til at styrke samarbejdet gennem øget kendskab til krav og lovgivning”.

Inspirationskataloget: ”Det gode samarbejde mellem privat- og friskoler og den kommunale forvaltning” har til formål at inspirere til det gode samarbejde gennem motiverende eksempler fra praksis.

Vejledningen er udarbejdet som et opslagsværk, hvor man kan få afklaret, hvilke krav og lovgivning, der gælder inden for 15 områder:

• Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

• Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, støtte og hjælpemidler

• SSP-samarbejde

• Underretningspligt

• Anbringelse uden for hjemmet

• Barnets sundhed

• Skolens forpligtelser i forhold til videregivelse af oplysninger om undervisningspligtige elever

• Modersmålsundervisning

• Særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse tosprogede elever

• Overgang fra daginstitution til skole

• Overgang i forbindelse med skoleskift

• Overgang fra skole til ungdomsuddannelse

• Skoletransport og buskørsel

• Kommunale tilskud

• Forældrenes tilsynspligt, herunder muligheden for kommunal udpegning af tilsynsførende.

Kontakt

Karsten Suhr
Formand for Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier

4028 0027
ks@privateskoler.dk

Bestyrelsesformand. Udpeget til Voldgiftsret, medlem af Forretningsudvalget, Fordelingssekretariatets bestyrelse samt i Referencegruppen i forbindelse med overenskomstforhandlinger.

Send sikker mail til Karsten Suhr. Klik her.
I mailen bedes du skrive “att: Karsten”

Særlige arbejdsområder:

 • Politik
 • Interessevaretagelse
 • Pressehåndtering
Simone Dalsgaard
Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

3330 7927
6077 1719
sd@privateskoler.dk

Send sikker mail til Simone. Klik her.

 • Kommunikation
 • Interessevaretagelse
 • Pressehåndtering
 • Projekter og analyser
 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
 • Forældre- og elevsager
 • Prøver og eksamen (grundskole)
 • Overgang til ungdomsuddannelser