Elev fra Allerød Privatskole ifm. affaldsindsamling

Skoler bidrager til fællesskabet gennem undervisning og dannelse af børn og unge. Mange skoler lægger dog også vægt på at kombinere kerneydelsen med indsatser og aktiviteter, der gør forskel for samfundet i bred forstand. Det gælder også de frie og private skoler.

Det er motiverende at gøre en forskel for andre. Udover undervisning og dannelse af børn og unge, ligger det i mange skolers selvforståelse, at de har en opgave i forhold til det omkringliggende samfund.

Grønne skoler

Flere frie og private skoler iværksætter aktiviteter og indsatser med ønsket om at bidrage til løsningen af    samfundsmæssige problemstillinger, f.eks. klima- og miljøudfordringer.

Allerød Privatskole er del af Grøn Skole under Friluftsrådet, som er et miljøundervisningsprogram for bæredygtig udvikling. Skolen har et Grønt Råd, der består af 15 elever og 6 lærere. Rådet mødes flere gange om året og diskuterer nye måder at gøre skolen endnu mere bæredygtig og CO2-neutral på.

Skolens leder, Mikkel Løvenhøj, fortæller:

»Vi er en nyere skole. Fra starten af har det været vigtigt at praktisere internt og vise udadtil, at vi er en del af noget større. Hvis der er noget, som vi kan gøre, så skal vi gøre det. Uanset om det er lokalt eller globalt, så har vi et ansvar, og det er også det, vi lærer eleverne på skolen«.

Skolen har som målsætning at sænke sit energiforbrug med 10 procent over en periode på tre år. Derfor har skolen bl.a. udskiftet el-apparater til energibesparende alternativer. Derudover arbejder skolen med at undgå madspild i deres kantine og har desuden enkeltstående aktiviteter som f.eks. cykelkampagner.

Ryomgaard Realskole på Djursland også valgt at blive ”Grøn Skole” og motivationen er enslydende. Skolens leder, Janus Laier, siger:

»Som skole kan og skal vi også bidrage til samfundets kamp for en grønnere fremtid«.

Fokus på bæredygtighed inspirerer andre

På Nordsjællands Grundskole og Gymnasium (NGG) vil de også bidrage til det samfund, de er en del af. Skolen har derfor startet en ny tradition: Affaldsindsamling. En del af initiativet indebærer at sætte fokus på bæredygtighed og genanvendelighed.

Skolens rektor, Thomas Thrane, fremhæver, ligesom lederne på Allerød Privatskole og Ryomgaard Realskole, at det ligger i skolens værdier at gøre en forskel for omverdenen:

»Jeg er så stolt af vores elever. De har modtaget initiativet med masser af entusiasme og engagement. Det at være et aktivt menneske, der tager stilling og ansvar, er noget vi arbejder meget med på skolen. Derfor syntes vi også, at den aktive indsats i forbindelse med affaldsindsamlingen satte god praktisk fokus på netop de værdier«.

Charlotte Juul, der er projektleder for Danmarks Naturfredningsforening, fortæller, at NGG’s initiativ er til stor inspiration og er blevet delt med andre ungdomsuddannelsesinstitutioner:

»Efter jeg havde talt med NGG om deres initiativ, tog jeg straks deres idé til mig og sendte idéen rundt til alle gymnasier og HF i Danmark. Fænomenet om at gøre noget sammen – hver for sig – er jo snart ikke fremmed for os længere. Så hvorfor ikke en affaldsindsamling, hvor miljøet kan binde de unge sammen og dermed skabe et fællesskab, hvor de samtidig kan gøre en forskel for det lokalsamfund, de er en del af.

NGG har virkelig formået at aktivere deres 200 elever på en ansvarlig måde. Det har jeg stor respekt for!«.

Vor Frue Skole sparker gang i fodboldskole i Uganda

Flere skoler ønsker at bidrage til fællesskabet ved at hjælpe udsatte befolkningsgrupper. Nogle skoler gør en forskel ved at engagere og understøtte initiativer i andre lande.

   Vor Frue Skole i Næstved har altid haft indsamlinger til velgørende formål i 3. verdens lande. For nogle år siden valgte skolen at indgå et samarbejde med fodboldskolen El Cambio i Uganda. Vor Frue Skole har indsamlet over 150.000 kr. Skolens donationer har været direkte medvirkende til, at fodboldskolen for første gang også har optaget piger. Pengene går til skolegang, husly, mad og fodboldtræning.

Skoleleder Søren Vilstrup fremhæver, at det er vigtigt for skolen at skabe ansvarlige samfundsborgere, der vil hjælpe andre mennesker både lokalt og globalt:

»Når vi på skolen vælger at engagere eleverne i velgørende formål, så tjener det flere formål. For det første skal eleverne lære at hjælpe andre mennesker – både i det nære miljø, men også i et globalt perspektiv. Når børn samler penge ind til andre børn, giver det en glæde og et engagement og en fornemmelse af, at glæden ved at give kan være større end ved at få. Vi har en særlig forpligtigelse i den rige del af verdenen, og hvis ikke vi lærer vores børn at være ansvarlige samfundsborgere, så bliver verden et trist sted at være i fremtiden«.

Vor Frue Skoles initiativ er er godt eksempel på, hvordan der kan skabes direkte sammenhæng mellem skolens dannelse af eleverne og skolens samfundsansvarlige initiativer til gavn for individer eller grupper uden for skolen.

Vil gøre det endnu bedre

Der er flere eksempler på tiltag, hvor de frie og private skoler vil gøre en forskel og tage ansvar for det samfund, de er en del af. Det ligger i skolernes selvforståelse at tolke samfundsansvar ind i deres værdier. Skolerne vil, ligesom i alle andre henseender, altid bestræbe sig på at gøre det endnu bedre, derfor har medlemsskolerne i foreningen Danmarks Private Skoler vedtaget et kodeks for samfundsansvar: ”De 7 samfundsløfter”. Det betyder, at de har eller arbejder på at skabe konkrete aktiviteter eller indsatser på 7 områder, der ultimativt er til gavn for samfundet.

Kontakt

Simone Dalsgaard
Souschef, seniorkonsulent

3330 7927
sd@privateskoler.dk