Det er vigtigt, at kommuner og frie og private skoler ikke ser hinanden som rivaler, der konkurrerer om de samme børn. I stedet skal de være samarbejdspartnere. Det er budskabet fra Sorø Privatskole.

Grundskolen har stor betydning for børn og unges liv. Det er afgørende, at der både gives gode rammer for folkeskoler og de frie grundskoler, så alle børn og unge kan få den bedste skolegang. Kommunerne har en rolle og et ansvar i forhold til at understøtte alle børn og unge i kommunen, uanset hvilken skole de går på.

Det er vigtigt for alle parter at få etableret et positivt samarbejde mellem de frie skoler, de lokale folkeskoler og kommunale instanser.

På Sorø Privatskole oplever de et godt samarbejde med kommunen og byens folkeskoler, men det har krævet en indsats fra alle involverede at nå dertil.

Hvordan har I oparbejdet det?

Nanna Øhrgaard startede som skoleleder på Sorø Privatskole for lidt over tre år siden og blev opmærksom på, at skolen havde en opgave i ikke at virke lukket om sig selv. Erfaringen gjorde hun sig, da hun stod overfor at skulle hjælpe to af skolens elever over i et specialtilbud. Frie grundskoler har ikke selv mulighed for at henvise til specialskole. Det skal ske gennem folkeskolen. Eleverne stod derfor overfor at skulle have to skoleskift – fra Sorø Privatskole til distriktsskolen og videre til specialskolen:

»Vi havde udtømt vores muligheder for at give den rette støtte, men ønskede ikke, at eleverne skulle opleve to skoleskift. Vi ville gerne beholde eleverne, indtil de kunne komme direkte til specialskolen. En lederkollega og jeg tog derfor hen til distriktsskolen for at høre, om skolen var interesseret i at samarbejde om de to elever. Folkeskolen tog kærkomment imod vores forslag om samarbejde. Samtidig fik jeg indsigt i deres hidtidige oplevelse af Sorø Privatskole. Vi havde simpelthen ikke været gode nok til at virke åbne og inviterende over for øvrige skoleaktører, selvom vi ønskede at være det«, forklarer Nanna Øhrgaard.

Hun tog derefter kontakt til Sorø Kommunes skolechef for at initiere et samarbejde alle skolerne imellem, og der gik ikke lang tid før de sad til møde på kommunen og talte om et udvidet samarbejde om alle byens børn.

Kontakt til skolechefen

Sorø Privatskole, folkeskolerne og kommunen indgår nu i samarbejder på forskellige områder. Privatskolen indgår f.eks. i forskellige teams, hvor der foregår viden- og erfaringsudveksling på tværs af skolerne og på forskellige organisatoriske niveauer:

»Nu er vi et sted, hvor jeg kan kontakte de øvrige skoleledere for at samarbejde vedrørende eleverne, og de kan det samme med mig. De ringer også til mig, hvis de har elever, som de mener vil trives bedst på vores skole. Kommunen tænker os også ind alle de steder, hvor det giver mening. Vi gør brug af hinandens kompetencer og forskelligheder. Vi er bl.a. med som pilotskole i et spændende projekt om ungelivet, og vi er inviteret med til planlægning af folkemødet i Sorø«, siger Nanna Øhrgaard.

Sorø Privatskole er derudover inviteret med på et Børne- og Ungeudvalgsmøde i løbet af efteråret for at tale om, hvordan de som fri- og privatskole er med til at løfte et stort samfundsansvar, og hvad de f.eks. gør og kan tilbyde de børn, der har det svært, er fagligt stærke etc.

Ifølge Nanna Øhrgaard er de også på Sorø Privatskole blevet bedre til at se på, hvor de kan bidrage til det lokale fællesskab og gøre opmærksom på det.

Til fælles gavn

Sorø Privatskole er i gang med at starte en science-klub for alle børn i kommunen. Det er et eftermiddagstilbud, hvor privatskolens lærere laver aktiviteter og undervisning i skolens lokaler. I forbindelse med opstarten af den nye science-klub, ønsker skolen også at lave et nyt science-byggeri, som kan benyttes af øvrige aktører i kommunen.

»Ligesom børnene kan gå til f.eks. musik efter skole, bliver det nu også muligt at gå til science. Der er i forvejen science-tilbud for elever fra 6. klasse i kommunen, men der mangler et tilbud til de yngre. På vores skole lægger vi netop vægt på at introducere science tidligt. Her har vi altså noget, som vi kan bidrage med«, fortæller Nanna Øhrgaard og siger afsluttende:

»Vi vil styrke science-kapitalen i hele kommunen. Vi skal sammen med de andre skoler og aktører være en gevinst for områdets børn. Vi skal spille hinanden gode og bidrage, hvor vi kan. Vi udvikler i fællesskab«.

Skoleleder på Sorø Privatskole, Nanna Øhrgaard, glæder sig over samarbejdet med kommunen og de lokale folkeskoler

FAKTA
Samarbejde mellem kommune og frie grundskoler

Der er en række krav til kommuner og til de frie grundskoler, når det kommer til samarbejdet om elevers læring og trivsel. Den eksisterende lovgivning sætter rammerne for parternes forpligtelser og ansvar i samarbejdet.

Der er imidlertid lokale forskelle på samarbejdets form, indhold og kvalitet.

Derfor har Børne- og Undervisningsministeriet, Kommunernes Landsforening og de frie grundskolers foreninger i fællesskab udarbejdet materialer, der sætter fokus på samarbejdet mellem privat- og friskoler og den kommunale forvaltning.

Vejledningen: ”Bliv skarp på lovgivning i samarbejdet mellem privat- og friskoler og den kommunale forvaltning” skal være med til at styrke samarbejdet gennem øget kendskab til krav og lovgivning.

Inspirationskataloget: ”Det gode samarbejde mellem privat- og friskoler og den kommunale forvaltning” har til formål at inspirere til det gode samarbejde gennem motiverende eksempler fra praksis.

Kontakt

Simone Dalsgaard
Souschef, seniorkonsulent

3330 7927
sd@privateskoler.dk