#FPnyt nr. 3 om øveprøver, forsøg i naturfag, materialeplatformen og fritagelse for undervisning

#FPnyt nr. 3 om øveprøver, forsøg i naturfag, materialeplatformen og fritagelse for undervisning

Øveprøver januar 2021 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Styrelsen for It og Læring afvikler øveprøver igen i skoleåret 2020/2021. Tidspunktet for øveprøverne bliver 11.-15. januar 2021 (uge 2) og 18.-22. januar 2021 (uge 3). I begge uger har alle skoler mulighed for at afvikle alle prøver alle dage. Det vil sige, at det er…

Digitale landsmesterskaber i DM i Fagene

Digitale landsmesterskaber i DM i Fagene

DM i Fagene har besluttet, at landmesterskaberne i februar afvikles online. Almindeligvis afholdes landsmesterskaberne i DM i Fagene som et stort fysisk arrangement på Dokk1 i Aarhus. Finalisterne til årets DM i Fagene kommer i stedet til at konkurrere i et digitalt event. Beslutningen er truffet allerede nu for at sikre de bedste omstændigheder for…

Årsberetning 2020

Årsberetning 2020

Foreningens årsberetning 2020 er udsendt til alle medlemskoler. Årsberetningen fortæller om nogle af de mange temaer og problematikker, der har optaget foreningen i det forgangne år. Downloads Årsberetningen 2020 ÅRSBERETNING 2020 Redaktion: Karsten Suhr, Søren T. Lodahl og Simone Dalsgaard Layout: Christina Bruun Olsson Foto: Søren T. Lodahl, Simone Dalsgaard og Ebbe Forup ÅRSMØDE 2020…

Flere skoler indstillet til kommunikationspris

Flere skoler indstillet til kommunikationspris

Indtil d. 18. oktober er det muligt at indstille frie og private skoler til SEVERIN-PRISEN – en pris for god digital kommunikation. Indtil videre er tre skoler fra foreningen Danmarks Private Skoler indstillet. SEVERIN-PRISEN gives årligt til en fri skole, som er god til at bruge online medier. Tanken bag prisen er, at den frie…

COVID-19 | Aflysning af sociale arrangementer: Anbefalingen gælder foreløbig til 2. januar

COVID-19 | Aflysning af sociale arrangementer: Anbefalingen gælder foreløbig til 2. januar

Sundhedsmyndighederne anbefaler, at bl.a. dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud (SFO og klub mv.) og ungdomsuddannelser aflyser sociale arrangementer. Anbefalingen er foreløbig gældende til den 2. januar 2021.  Sociale arrangementer kan for eksempel være klassefester og skolefester, der primært har et socialt formål. Anbefalingen gælder sociale arrangementer, som både afholdes på og uden for dagtilbuddets/skolens/institutionens matrikel. Anbefalingen indebærer også…

Debatindlæg | Udvid fripladsordningen og giv reelt frit skolevalg til alle

Debatindlæg | Udvid fripladsordningen og giv reelt frit skolevalg til alle

Ingen skal undskylde valget af en fri og privat skole. Tværtimod skal de roses for at tage aktiv stilling. Den frie og private skoles tilbud om uddannelse og dannelse skal være for alle dem, der vil tilslutte sig skolens tilbud, herunder naturligvis skolens formål og værdigrundlag. Hverken fordomme eller økonomi skal være en hindring for…

Ny folder fra STUK | Inspiration til ungdomsuddannelsernes arbejde med specialpædagogisk støtte

Ny folder fra STUK | Inspiration til ungdomsuddannelsernes arbejde med specialpædagogisk støtte

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udarbejdet en folder til ledere på ungdomsuddannelserne om arbejdet med specialpædagogisk støtte (SPS). SPS skal sikre, at elever kan uddanne sig på lige fod med andre, selv om de har en funktionsnedsættelse (f.eks. ordblindhed, angst, ADHD). Formålet med folderen er at give ledere inspiration til, hvordan de kan skabe bedre…

Ny vejledning om den skærpede underretningspligt

Ny vejledning om den skærpede underretningspligt

Børne- og Undervisningsministeriet har lavet en ny vejledning om den skærpede underretningspligt målrettet frie og private skoler. Vejledningen beskriver bl.a., hvordan man henvender sig til kommunen, hvad kommunen foretager sig, og hvilke tilbagemeldinger man kan forvente fra kommunen. Vejledningen beskriver også muligheden for underretning til Ankestyrelsen. Derudover giver vejledningen en række eksempler på situationer og tegn,…

COVID-19 | Formularer for beslutning om nødundervisning eller dimensionering af dagtilbud

COVID-19 | Formularer for beslutning om nødundervisning eller dimensionering af dagtilbud

Formularer for beslutning om nødundervisning eller dimensionering af dagtilbud Nødundervisning Pligten til at iværksætte nødundervisning opstår på baggrund af sundhedsmyndighedernes regler og påbud og sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Er der tale om hele hold eller klasser, der på baggrund af COVID-19 skal hjemsendes, skal der indsendes en formular til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, og der skal…

COVID-19 | Sociale arrangementer, herunder lejrskoler m.v., bør aflyses i den kommende tid

COVID-19 | Sociale arrangementer, herunder lejrskoler m.v., bør aflyses i den kommende tid

Børne og Undervisningsministeriet anbefaler, at sociale arrangementer, herunder lejrskoler m.v., aflyses i den kommende tid. De nye tiltag til håndtering af COVID-19 epidemien, der blev udmeldt d. 17. september 2020, indeholdt en anbefaling om, at alle sociale arrangementer bør aflyses i forbindelse med dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser o. lign. Det vil sige alle…

#FPnyt nr. 2 om tilmelding, it-hjælpemidler, øveprøver og praktisk/musiske valgfag

#FPnyt nr. 2 om tilmelding, it-hjælpemidler, øveprøver og praktisk/musiske valgfag

Tilmelding og booking til semesterprøver Tilmeldingen af elever til semesterprøver i december 2020 åbner mandag den 14. september 2020. I prøvemappen uvm.dk/fp kan du under prøvetilrettelæggelse læse mere om tilmelding og semesterprøver. Fristen for tilmelding er den 1. oktober 2020. Der åbnes for booking i testogprøver.dk den 23. oktober 2020. Styrelsen har sendt en mail…

Sejergaardsskolen: “Kan man sige nej til FN’s Verdensmål? “Det mener vi ikke”
| |

Sejergaardsskolen: “Kan man sige nej til FN’s Verdensmål? “Det mener vi ikke”

Den frie og private Sejergaardsskolen på Midtsjælland vil være bæredygtig. Som led heri er skolen i gang med at blive ”2030 SKOLE” og certificeret inden for FN’s 17 Verdensmål.

Covid-19 | Anbefaling om aflysning af sociale arrangementer på skoler

Covid-19 | Anbefaling om aflysning af sociale arrangementer på skoler

Sundhedsmyndighederne har foretaget en ny samlet vurdering af smittesituationen. Der er forhøjet smittespredning, som sundhedsmyndighederne ønsker at inddæmme hurtigt og effektivt. På den baggrund er der indført en række midlertidige tiltag, der foreløbigt gælder til d. 22. september 2020.  Én af anbefalingerne er: ”At aflyse alle sociale arrangementer ifm. grundskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser”. Sundhedsmyndighederne…

Kommunikationspris: Fredericia Realskole giver stafetten videre

Kommunikationspris: Fredericia Realskole giver stafetten videre

Fra d. 14. september er det muligt at indstille frie og private skoler til SEVERIN-PRISEN – en pris for god digital kommunikation. I 2019 gik prisen til Fredericia Realskole. Nu giver skolen stafetten videre.  SEVERIN-PRISEN gives årligt til en fri skole, som er god til at bruge online medier. Der er stort potentiale i god…

Finanslovsforslag 2021

Finanslovsforslag 2021

Den socialdemokratiske regering har d.d. fremsat forslag til Finanslov 2021, herunder forslag til tilskudsforhold for såvel frie grundskoler som private gymnasiale uddannelser.  Frie grundskoler For finansåret 2021 foreslås der ingen ændringer. Koblingsprocenten vil fortsat være fastsat til 76%. Dette er foreningen naturligvis tilfreds med. Grundskolerne skal dog være opmærksomme på, at taksterne falder. Dette skyldes…

Kommentar | Karsten Suhr kommenterer en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Kommentar | Karsten Suhr kommenterer en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) har fremlagt en ny analyse om elevtilgangen til frie og private skoler. Analysen konkluderer, at børn fra – det AE betegner som – ”overklassen” og “den højere middelklasse” i stigende grad går i frie grundskoler, og at udviklingen særligt sker uden for de større byer. Find analysen her. I den forbindelse har…

COVID-19 | Opdateret information fra Sundhedsstyrelsen

COVID-19 | Opdateret information fra Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen har opdateret informationen om, hvad skoler, dagtilbud og ungdomsuddannelser bør gøre ved tilfælde af smitte med COVID-19. Materialet beskriver, hvordan ledelsen på skolen skal forholde sig, når de får besked om, at en elev eller medarbejder er smittet. Det beskrives, hvem der skal sendes hjem, hvem der skal have foretaget test, og hvornår man må…

COVID-19 | Nye bekendtgørelser. Nødundervisning og dimensionering i dagtilbud

COVID-19 | Nye bekendtgørelser. Nødundervisning og dimensionering i dagtilbud

Børne- og Undervisningsministeriet har udstedt tre nye bekendtgørelser i relation til COVID-19*, bl.a. en ny bekendtgørelse om regler vedr. nødundervisning i skoler samt muligheden for midlertidig dimensionering i dagtilbud. Bekendtgørelse om midlertidige regler og retningslinjer for dagtilbud og om forholdet mellem almindelig undervisning og nødundervisning omfattet af COVID-19 foranstaltninger (retsinformation.dk). Den nye bekendtgørelse træder i…

#FPnyt nr. 1 om semesterprøver, årsplan, praktisk/musiske fag, prøveansvarlig og indsigt i bedømmeres notater

#FPnyt nr. 1 om semesterprøver, årsplan, praktisk/musiske fag, prøveansvarlig og indsigt i bedømmeres notater

Tilmelding og booking til semesterprøver Tilmeldingen af elever til semesterprøver i december2020 åbner mandag den 14. september 2020. I prøvemappen uvm.dk/fp kan du under prøvetilrettelæggelse læse mere om tilmelding og semesterprøver. Fristen for tilmelding er den 1. oktober 2020. Der åbnes for booking i testogprøver.dk den 23. oktober 2020.Styrelsen sender ultimo august 2020 en mail…

Debatindlæg i Politiken Skoleliv: Politikerne bør øve sig i den svære kunst at blande sig uden om

Debatindlæg i Politiken Skoleliv: Politikerne bør øve sig i den svære kunst at blande sig uden om

Hvis man virkelig mener, at folkeskolerne skal have mere frihed, kan de starte med at kigge på det lag af politikere og forvaltninger, der ligger mellem Christiansborg og lærer Hansen ude i klasseværelset, skriver Karsten Suhr, formand for privatskolerne. Styringen af folkeskolerne har taget overhånd, og den spændetrøje, der er påsat lederne og lærerne på…

Inden slut august: Anderledes ferieplacering af efterårsferie for lærerne skal varsles

Inden slut august: Anderledes ferieplacering af efterårsferie for lærerne skal varsles

ØNSKER SKOLEN AT PLACERE EFTERÅRSFERIEN ANDERLEDES, END DET FREMGÅR I ORGANISATIONSAFTALEN FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE, SKAL SKOLEN VARSLE DET INDEN UDGANGEN AF AUGUST.  Pr. 1 august 2020 trådte ændringerne for feriens placering i organisationsaftalen for lærere og børnehaveklasseledere i kraft. Ændringerne er de samme som vi tidligere har gjort opmærksom på – se nyhed her. Dette er derfor blot…

Byggede virtuel verden op fra bunden: Privatskolelærer vinder pris for fjernundervisning

Byggede virtuel verden op fra bunden: Privatskolelærer vinder pris for fjernundervisning

Nanna Filt Christensen fra Taastrup Realskole vinder Årets Fjernunderviser under Politikens Undervisningspris 2020. Hun har gjort sig fortjent til prisen ved sin håndtering af matematikundervisningen for 4. klasse under skolelukningen ifm. corona-pandemien i foråret. På den frie og private Taastrup Realskole hyldes lærer Nanna Filt Christensen. Under skolenedlukningen   omlagde hun den almindelige klasseundervisning til meningsfuld…

COVID-19 | Krav om mundbind i den kollektive trafik

COVID-19 | Krav om mundbind i den kollektive trafik

Et krav brug af mundbind i den kollektive trafik kommer til at gælde fra lørdag 22. august på alle tider af døgnet. Dog vil visse persongrupper være undtaget, bl.a. børn under 12 år. På baggrund af det stigende smittetryk anbefaler Sundhedsstyrelsen nu brug af mundbind i den kollektive trafik i hele landet på alle tidspunkter…

Karrebæksminde Privatskole: Vi vil kunne støtte, når vi opdager en udfordring
| |

Karrebæksminde Privatskole: Vi vil kunne støtte, når vi opdager en udfordring

Der ses en stigning i antallet af børn og unge med angst. Det ønsker Karrebæksminde Privatskole at være rustet til at klare. Skolen har derfor fået uddannet en vejleder i angsthåndtering.

Påmindelse om varsling af anderledes ferieplacering for lærerne

Påmindelse om varsling af anderledes ferieplacering for lærerne

Ønsker skolen at placere efterårsferien anderledes, end det fremgår i organisationsaftalen for lærere og børnehaveklasseledere, skal skolen varsle det inden udgangen af august.  Den første del vedrører efterårsferien: Hvis ikke skolen inden udgangen af august måned træffer anden bestemmelse, anses ferien for afholdt de 5 hverdage i den uge, hvor skolens elever holder efterårsferie. Den…

Gratis undervisningsmateriale og undervisningsforløb ifm. besøg ved DM i Skills

Gratis undervisningsmateriale og undervisningsforløb ifm. besøg ved DM i Skills

UU-centrene i Trekantområdet er gået sammen om at lave materialer og et undervisningsforløb til udskolingsklasser, der besøger DM i Skills 2021. DM i Skills afholdes i Messe C i Fredericia d. 4.-6. februar 2021.Formålet med materialet er at forberede eleverne til at få et meningsgivende besøg til DM i Skills. Initiativtagerne bag afholder masterclasses for…

End of content

End of content