Hvad er kodeks – de 7 samfundsløfter?

HVAD. Et kodeks for samfundsansvar – De 7 samfundsløfter

Det fælles kodeks for samfundsansvar består af en fælles forståelsesramme og af 7 konkrete samfundsløfter. Kodekset er et udtryk for et fællesskab om værdien samfundsansvar og samtidig et udtryk for en fælles forventning og holdning til, hvad samfundet med rimelighed kan forvente af frie og private skoler.

LSDKFKLSDFKSDKLF

HVORFOR. Et kodeks for samfundsansvar – De 7 samfundsløfter

Medlemsskolerne har givet hinanden håndslag på, at de skal arbejde henimod at kunne fortælle om, vise og bevise samfundsansvar. Men hvorfor?

SLDKFJLSDJFLSJDFK

DEFINITION. Et kodeks for samfundsansvar – De 7 samfundsløfter

De frie og private skoler mener, at det først og fremmest er deres ansvar at skabe optimale rammer for at uddanne og danne eleverne. Deres opgave og ansvar, som frie og private skoler, rækker dog ud over det at være udbyder af kvalitetsuddannelse, og udover det man kan betegne som ”skolens indre liv”.…….