Privat gymnasium tilbyder ny STX-uddannelse til unge med særlige behov
| |

Privat gymnasium tilbyder ny STX-uddannelse til unge med særlige behov

Et stigende antal unge har psykiske diagnoser og hermed særlige behov. Mange har svært ved at gennemføre en gymnasial uddannelse. Men den udfordring har Aalborg City Gymnasium fundet en løsning på med deres nye uddannelse, STX Flow, – en 2-årig STX, der strækkes over 3 år. Uddannelsen er tilrettelagt, så der tages særlige hensyn til…

PPR | Lige muligheder for alle børn – uanset skoleform

PPR | Lige muligheder for alle børn – uanset skoleform

Læs debatindlægget i Skolemonitor her Debatindlægget som indsendt af foreningen: PPR | Lige muligheder for alle børn – uanset skoleform Af Karsten Suhr, formand for Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier Antallet af børn og unge, der har særlige behov vokser.Behovet for specialundervisning er stigende på både frie og private skoler og på folkeskoler, hvorfor…

Registrering af arbejdstid fra juli måned 2024

Registrering af arbejdstid fra juli måned 2024

Lov om registrering af arbejdstid blev vedtaget i slutningen af januar måned. Her informeres om foreningens webinar om emnet, om formålet med loven, konsekvenser af loven, undtagelsesreglen og mulige løsninger på tidsregistrering. Foreningen har tidligere orienteret om det kommende krav om registrering af arbejdstid (tidsregistrering) den 10. oktober 2023 (se nyhed), 15. december 2023  (se…

Fremtidens skole | Skole tilbyder elever 5-årig gymnasielinje fra 8. klasse
| | |

Fremtidens skole | Skole tilbyder elever 5-årig gymnasielinje fra 8. klasse

På Nordsjællands Grundskole og Gymnasium (NGG) er man ikke bange for at udfordre det klassiske skoleforløb. Her har man nemlig udviklet en ny 5-årig LifeScience gymnasielinje, som starter allerede i 8. klasse. Den har fået en meget positiv modtagelse. Et samfund i konstant udvikling, og en ungdom, der starter tidligere, stiller krav til udviklingen af…

Opfordring til at deltage i Trivselskommissionens Folkehøring

Opfordring til at deltage i Trivselskommissionens Folkehøring

Meddelelse fra Trivselskommissionen: Trivselskommissionen har netop lanceret en folkehøring, og vi opfordrer alle til at deltage ved at besvare fire spørgsmål om børn og unges trivsel. Udfordringer med børn og unges trivsel løses ikke alene på Christiansborg eller i en kommissions mødelokale. Derfor er det en helt central del af Trivselskommissionens arbejde at lytte til…

Læsehund hjælper elever med læsevanskeligheder
| | |

Læsehund hjælper elever med læsevanskeligheder

Undersøgelser viser, at elevers læsefærdigheder på landets skoler er blevet dårligere, men på Privatskolen i Frederikshavn har man fundet en metode, der er med til at afhjælpe problematikken. Skolen har nemlig ”ansat” en helt særlig medarbejder – læsehunden Molly på 4 år – som sidder og lytter til elever, der læser op for den. Det…

Har du set vores nye site om Kodeks og de 7 samfundsløfter?
| |

Har du set vores nye site om Kodeks og de 7 samfundsløfter?

På vores nye site kan medlemsskolerne og andre interesserede finde alt information om Kodeks og de 7 samfundsløfter. På sitet kan man også finde værktøjer til at arbejde videre med kodeks og finde inspiration ud fra, hvordan andre skoler har arbejdet med at indfri de 7 samfundsløfter. Du finder sitet her

Datatilsynet har truffet afgørelse i Chromebook-sagen

Datatilsynet har truffet afgørelse i Chromebook-sagen

Datatilsynet har den 30. januar 2024 truffet afgørelse i sagen om brugen af Google Workspace i skoler – den meget omtalte ”Chromebook-sag”. Folkeskolernes brug af Google Workspace-programmer og Chromebook-computere i undervisningen er ifølge Datatilsynet ulovlig. Det er endnu usikkert, hvilke konsekvenser afgørelsen vil have for frie og private skoler, men foreningen opfordrer medlemsskolerne til at…

Tilskudsforhold – ændringsforslag til finanslovsforslaget for 2024

Tilskudsforhold – ændringsforslag til finanslovsforslaget for 2024

Regeringen har fremsat ændringsforslag til finanslovsforslaget for 2024. Finansloven forventes endeligt vedtaget medio december 2023. Grundskolerne:Der er ikke initiativer i ændringsforslaget med konsekvenser for takstudviklingen på frie grundskoler. I forbindelse med ændringsforslaget er taksterne for tilskud til specialundervisning og inklusion fastsat på baggrund af indberetninger af hhv. antal specialundervisningselever og skolernes elevtal pr. 5. september…

Kunstig Intelligens | Vi skal turde at være ”skole til tiden”

Kunstig Intelligens | Vi skal turde at være ”skole til tiden”

Læs debatindlægget i Skolemonitor her Debatindlægget som indsendt af foreningen: Af Søren Tonnesen Lodahl, sekretariatschef Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier Kunstig intelligens (AI), herunder teknologier som ChatGPT, repræsenterer ikke kun en udfordring i forhold til traditionelle undervisningsmetoder, de er samtidig en unik mulighed for at udvikle fremtidens skole. De frie og private skolers historiske…

De 7 samfundsløfter er blevet en naturlig del af skoles kommunikation
| |

De 7 samfundsløfter er blevet en naturlig del af skoles kommunikation

”Det eksisterer ikke, hvis vi ikke kommunikerer om det”, sådan skriver vi i foreningen om Kodeks – de 7 samfundsløfter. På Nørre Aaby Realskole er de 7 samfundsløfter blevet en naturlig del af skolens strategi og kommunikation.  Vi opfordrer skolerne til at kommunikere om alle de gode samfundsansvarlige tiltag, og HVORFOR de er iværksat. Vi…

Inspiration til dialog om konflikten i Gaza 

Inspiration til dialog om konflikten i Gaza 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udsendt følgende til inspiration: Kære skoleforeninger  Den aktuelle konflikt i Gaza præger nyhedsbilledet og sociale medier med voldsomme billeder, videoer og historier. Børn og unge påvirkes af det, de ser og hører. Konflikten kan skabe stor utryghed og bekymring hos eleverne – men også vække stærke følelser og spændinger,…

Nyt fra Kontor for Prøver, Eksamen og Test (gældende for det gymnasiale område)

Nyt fra Kontor for Prøver, Eksamen og Test (gældende for det gymnasiale område)

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har meddelt følgende: Til institutionens leder Vi har herunder samlet en række informationer om afholdelsen af prøverne i vinterterminen 2023/2024. Information om prøver og eksamenInformation om prøver og eksamen er samlet på ministeriets side om prøver og eksamen.    Mundtlige prøverOpgaver og materialer skal sendes til censor mindst fem hverdage før…

Påmindelse om konsekvenser af afskaffelsen af store bededag som helligdag

Påmindelse om konsekvenser af afskaffelsen af store bededag som helligdag

(opdateret 8. januar 2024) Den 28. februar 2023 blev lov om konsekvenser ved afskaffelsen af store bededag som helligdag vedtaget. Det betyder, at store bededag fra 1. januar 2024 anses som en almindelig arbejdsdag. Alle frie og private skoler har i den forbindelse modtaget et orienteringsbrev af 26. juni 2023 fra Styrelsen for Undervisning og…

Nyt fra Kontor for Prøver, Eksamen og Test (gældende for det gymnasiale område)

Nyt fra Kontor for Prøver, Eksamen og Test (gældende for det gymnasiale område)

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har meddelt følgende: “Til institutionens leder Det er stadig muligt at tilmelde sig de to forsøg med den skriftlige prøve i spansk begyndersprog A på stx, som styrelsen udbyder ved sommerens prøver 2024. Se vedhæftede brev for information om forsøgene og tilmelding. Flere institutioner har spurgt, hvordan ”værktøjskassen” fra forsøg…

Nyt fra Kontor for Prøver, Eksamen og Test (gældende for det gymnasiale område)

Nyt fra Kontor for Prøver, Eksamen og Test (gældende for det gymnasiale område)

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har meddelt følgende: “Til institutionens ledere og eksamensplanlæggere Det er nu muligt at hente den mundtlige censur til vinterens mundtlige prøver i XPRS.  Styrelsen vil i denne forbindelse gøre opmærksom på, at såfremt en institution afmelder en censor tildelt af XPRS, så skal institutionen som det klare udgangspunkt selv stille…

Nyt fra Kontor for Prøver, Eksamen og Test (gældende for det gymnasiale område)

Nyt fra Kontor for Prøver, Eksamen og Test (gældende for det gymnasiale område)

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har meddelt følgende: “Styrelsen for Undervisning og Kvalitet foretager en række ændringer i forhold til henvendelser til styrelsen.  Det betyder bl.a., at vi går nu i luften med vores kontaktcenter i Kontor for Prøver, Eksamen og Test. Fremadrettet skal alle henvendelser til kontoret ske på telefon 33925500 og åbningstiderne finder…

Aftale om seniorbonus og seniordage gældende fra d. 1. januar 2024

Aftale om seniorbonus og seniordage gældende fra d. 1. januar 2024

Fra d. 1. januar 2024 gælder en ny aftale om seniorbonus. Aftalen gælder fuldt ud for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler og gymnasier. Den er desuden implementeret i overenskomsterne med HK og 3F. Aftalen gælder for månedslønnen. Aftalen erstatter den tidligere aftale om seniorbonus, som trådte i kraft 1. april 2022. Seniorbonus optjent…

End of content

End of content