Fokus på STEM | “Det vigtigste er, hvis man kan tilføje eleverne en dosis begejstring”
| |

Fokus på STEM | “Det vigtigste er, hvis man kan tilføje eleverne en dosis begejstring”

Skolen og undervisningen skal udvikles med henblik på at forberede og give eleverne kompetencer til det liv og arbejdsliv, de vil opleve i en nærtstående fremtid. Det er bl.a. meningsfuldt at sætte fokus på at fremme STEM-kompetencerne. Science, Technology, Engineering og Math – de såkaldte STEM-kompetencer er allerede en mangelvare på det danske arbejdsmarked, da…

Debat | Private og offentlige velfærdsudbydere er hinandens forudsætninger

Debat | Private og offentlige velfærdsudbydere er hinandens forudsætninger

“Det er tydeligt, at det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer. Fremskrives udviklingen, forudses helt uoverstigelige vanskeligheder i forhold til bl.a. finansiering, rekruttering og organisering. Der er hverken penge eller personale nok til at imødekomme de stigende krav. Velfærdssamfundets udfordringer kan kun løses på lang sigt, hvis stat, kommuner, frie, private og selvejende udbydere…

Ungdomspolitikere i debat på N. Zahles Gymnasieskole; klima, elevfordeling og trivsel
| |

Ungdomspolitikere i debat på N. Zahles Gymnasieskole; klima, elevfordeling og trivsel

Folketingsvalgkampen er i gang, og på N. Zahles Gymnasieskole har man fokus på at motivere eleverne til at tage stilling til politik. Derfor havde gymnasieskolen i samarbejde med Danmarks Private Skoler inviteret en række ungdomspolitikere forbi til en paneldebat. Kantinen på N. Zahles Gymnasieskole var fyldt godt op med elever, der var mødt op for…

Anvendelse af software til monitorering af eksaminer

Anvendelse af software til monitorering af eksaminer

Styrelsen for It og Læring (STIL) har henover sommeren modtaget flere henvendelser vedr. anvendelsen af ExamCookie som lokalt monitoreringsværktøj. På den baggrund har STIL været i dialog med ExamCookie med henblik på at minimere usikkerheden hos institutionerne omkring anvendelsen af software til monitorering af eksaminer.  Læs eller download hele STILs brev her: Ved spørgsmål angående…

Trivselsinitiativ | Privatskole lader de ældste elever møde senere
| | | |

Trivselsinitiativ | Privatskole lader de ældste elever møde senere

På Th. Langs Skole har de ændret skoledagen for de ældste elever i forventning om, at det bliver en gevinst for undervisningen og de unges trivsel.   Th. Langs skole i Silkeborg har i et 3 -årigt forsøg valgt at lade deres ældste elever møde klokken 9 om morgenen i stedet for klokken 8. Unge…

Flere grønne privatskoler: ’At passe på miljøet er en vigtig værdi’
| | |

Flere grønne privatskoler: ’At passe på miljøet er en vigtig værdi’

Fokus på klima, miljø og bæredygtighed har længe været en del af samfundsagendaen. Nu ses det også, at flere frie og private skoler tager den grønne dagsorden til sig med indsatser og aktiviteter, der rækker ud over undervisningen, og som bidrager til fællesskabet i mere bred forstand, herunder ved at gøre en indsats for klima,…

Viborg Private Realskole inviterer til reception

Viborg Private Realskole inviterer til reception

Invitation: ‘100 års fødselsdag’ Lisbeth og Anders har begge nået en 50-års milepæl, og det skal fejres.  Derfor vil det glæde os at se personale, nuværende og tidligere forældre, samarbejdspartnere, venner af VpR samt familie til reception på:  Viborg private Realskole i Kreditforeningen  fredag den 30. september 2022 kl. 15.00 – 17.00  Vi ønsker os…

DM i fagene | Den indledende runde er i gang!

DM i fagene | Den indledende runde er i gang!

Opgaverne til Danmarks største konkurrence i skolens fag for 7., 8. og 9. klasse er nu offentliggjort, og den indledende runde er i gang. Det muligt at deltage individuelt i ENGELSK, MATEMATIK, DANSK, FYSIK/KEMI samt to HOLDOPGAVER. Opgaverne handler om alt fra færgesejlads til bæredygtige festivaller. Eleverne skal nemlig løse rigtige virksomheders reelle udfordring. Det kræver ingen…

Sagen om Chromebooks | En række anbefalinger

Sagen om Chromebooks | En række anbefalinger

Datatilsynet traf d. 14. juli 2022 afgørelse om, at Helsingør Kommune midlertidigt skulle stoppe brugen af Google Chromebooks og Workspace for Education, indtil kommunen i tilstrækkelig grad kunne dokumentere, at persondatabehandlingen lever op til databeskyttelsesforordningen. Vi vil her give vores blik på sagen og på, hvordan den enkelte frie og private skole kan håndtere brugen…

Forsøg med udstrakt varighed af erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser for unge, som er anbragt uden for hjemmet. 

Forsøg med udstrakt varighed af erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser for unge, som er anbragt uden for hjemmet. 

Fra den 1. august 2022 har udbydere af erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser som led i et forsøg mulighed for at udstrække varigheden af ungdomsuddannelse for unge, som er anbragt uden for hjemmet.  Forsøget gennemføres som led i udmøntning af Aftale om at styrke undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge, som regeringen, Enhedslisten, Radikale…

Folkemødet | ”Hvordan ser de frie skoler deres sociale ansvar?”

Folkemødet | ”Hvordan ser de frie skoler deres sociale ansvar?”

På Folkemødets anden dag inviterer vi, Danmarks Private Skoler, sammen med Frie Skolers Lærerforening, til et debatarrangement om skolers sociale ansvar, elevfordeling og det frie skolevalg. Overskriften på folkemødedebatten er ”Hvordan ser de frie skoler deres sociale ansvar?”. Nærmest til at svare på det spørgsmål er nok formand for Frie Skolers Lærerforening, Monica Lendal Jørgensen…

I august træder den nye barselslov i kraft

I august træder den nye barselslov i kraft

De nye barselsregler vil gælde for børn født fra og med den 2. august 2022 Fra august vil forældre skulle planlægge deres barsel efter den nye barselmodel, der fordeler ugerne mellem de to forældre mere ligeligt. Der mangler dog stadig at udkomme en revideret udgave af barselsaftalen, der fortæller noget om antallet af orlovsuger med…

Folkemødet 2022 | Er embedsværkets magt et demokratisk problem?

Folkemødet 2022 | Er embedsværkets magt et demokratisk problem?

Det er de folkevalgte politikere, der beslutter landets love, men det er embedsværket i ministerierne, der udmønter og fortolker disse i bl.a. bekendtgørelser og vejledninger. Er der levnet for meget rum til embedsværkets fortolkning af de beslutninger, der er truffet af politikerne i Folketinget? Hvilke konsekvenser har eller kan det have for borgere, organisationer eller…

Folkemødet: Fremtidens 10. klasse – alment dannende eller erhvervsrettet?

Folkemødet: Fremtidens 10. klasse – alment dannende eller erhvervsrettet?

Er der i en tid med mangel på faglærte fortsat råd og plads til en almendannende 10. klasse? Det diskuteres der på Frie Skolers Lærerforenings event på Folkemødet i dag, hvor Danmarks Private Skoler er inviteret til at deltage. Den almene 10. klasse er igen til debat. Det sker fra tid til anden, at ’10….

Har jeres skole besvaret Kommunernes Skoletrafiktest?

Har jeres skole besvaret Kommunernes Skoletrafiktest?

Rådet for sikker trafik har sendt denne information: Kommunernes Skoletrafiktest undersøger årligt, om grundskolerne underviser i den obligatoriske trafikundervisning. Formålet med testen er at styrke trafikundervisningen og dermed sikre, at alle elever – når de forlader 9. klasse – har fået undervisning i, hvordan de kan færdes sikkert i trafikken til fods, på cykel og…

Nyt cirkulære | Ændrede regler ifm. ansættelse af pensionerede lærere

Nyt cirkulære | Ændrede regler ifm. ansættelse af pensionerede lærere

Pr. 1. juni 2022 trådte et nyt cirkulære om ansættelsesvilkår for pensionerede læreransatte i kraft. Dette har både betydning for ’pensionerede lærere’, der er ansat på skolen og for ´pensionerede lærere’, der skal ansættes på skolen. Den 1. juni 2022 trådte et nyt cirkulære om ansættelsesvilkår for pensionerede læreransatte i kraft. Cirkulæret omfatter grundskolelærere, børnehaveklasseledere…

Marker ’Den Europæiske Sprogdag’ d. 26. september 2022

Marker ’Den Europæiske Sprogdag’ d. 26. september 2022

Marker Den Europæiske Sprogdag 2022, så vi sammen kan skabe mere interesse for fremmedsprog.  Den Europæiske Sprogdag finder sted d. 26. september 2022. Nationalt Center for Fremmedsprog præsenter her nogle af de aktiviteter, som skolen kan vælge at koble sig på. Der er aktiviteter for både undervisere og elever: Sprog bygger broer – online event…

Gymnasium samarbejder med besøgstjeneste: Det er vigtigt at møde verden uden for klasselokalet!
| |

Gymnasium samarbejder med besøgstjeneste: Det er vigtigt at møde verden uden for klasselokalet!

Det er ikke længere nok blot at drive skole og undervise elever i basale færdigheder som dansk og matematik. Vores samfund forventer i stigende grad, at man ikke kun tænker på sig selv, men også på den omverden, man er en del af. På Det Kristne Gymnasium bliver der gjort en stor indsats for at…

Dispensationsmeddelelse vedrørende ansøgning om refusion af udgifter til køb af børneteater og scenekunst for unge i 2022 

Dispensationsmeddelelse vedrørende ansøgning om refusion af udgifter til køb af børneteater og scenekunst for unge i 2022 

Søgningen til refusionsordningen for ikke-kommunale institutioners køb af refusionsberettigede forestillinger af børneteater og scenekunst for unge er lavere end forventet.  Med det mål at gøre det lettere at søge ordningen og at understøtte, at flere børn og unge fra ungdomsuddannelserne, private skoler og private daginstitutioner får mulighed for at opleve professionel scenekunst meddeles hermed generel…

End of content

End of content