Datatilsynet har truffet afgørelse i Chromebook-sagen

Datatilsynet har truffet afgørelse i Chromebook-sagen

Datatilsynet har den 30. januar 2024 truffet afgørelse i sagen om brugen af Google Workspace i skoler – den meget omtalte ”Chromebook-sag”. Folkeskolernes brug af Google Workspace-programmer og Chromebook-computere i undervisningen er ifølge Datatilsynet ulovlig. Det er endnu usikkert, hvilke konsekvenser afgørelsen vil have for frie og private skoler, men foreningen opfordrer medlemsskolerne til at…

Tilskudsforhold – ændringsforslag til finanslovsforslaget for 2024

Tilskudsforhold – ændringsforslag til finanslovsforslaget for 2024

Regeringen har fremsat ændringsforslag til finanslovsforslaget for 2024. Finansloven forventes endeligt vedtaget medio december 2023. Grundskolerne:Der er ikke initiativer i ændringsforslaget med konsekvenser for takstudviklingen på frie grundskoler. I forbindelse med ændringsforslaget er taksterne for tilskud til specialundervisning og inklusion fastsat på baggrund af indberetninger af hhv. antal specialundervisningselever og skolernes elevtal pr. 5. september…

Kunstig Intelligens | Vi skal turde at være ”skole til tiden”

Kunstig Intelligens | Vi skal turde at være ”skole til tiden”

Læs debatindlægget i Skolemonitor her Debatindlægget som indsendt af foreningen: Af Søren Tonnesen Lodahl, sekretariatschef Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier Kunstig intelligens (AI), herunder teknologier som ChatGPT, repræsenterer ikke kun en udfordring i forhold til traditionelle undervisningsmetoder, de er samtidig en unik mulighed for at udvikle fremtidens skole. De frie og private skolers historiske…

De 7 samfundsløfter er blevet en naturlig del af skoles kommunikation
| |

De 7 samfundsløfter er blevet en naturlig del af skoles kommunikation

”Det eksisterer ikke, hvis vi ikke kommunikerer om det”, sådan skriver vi i foreningen om Kodeks – de 7 samfundsløfter. På Nørre Aaby Realskole er de 7 samfundsløfter blevet en naturlig del af skolens strategi og kommunikation.  Vi opfordrer skolerne til at kommunikere om alle de gode samfundsansvarlige tiltag, og HVORFOR de er iværksat. Vi…

Inspiration til dialog om konflikten i Gaza 

Inspiration til dialog om konflikten i Gaza 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udsendt følgende til inspiration: Kære skoleforeninger  Den aktuelle konflikt i Gaza præger nyhedsbilledet og sociale medier med voldsomme billeder, videoer og historier. Børn og unge påvirkes af det, de ser og hører. Konflikten kan skabe stor utryghed og bekymring hos eleverne – men også vække stærke følelser og spændinger,…

Nyt fra Kontor for Prøver, Eksamen og Test (gældende for det gymnasiale område)

Nyt fra Kontor for Prøver, Eksamen og Test (gældende for det gymnasiale område)

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har meddelt følgende: Til institutionens leder Vi har herunder samlet en række informationer om afholdelsen af prøverne i vinterterminen 2023/2024. Information om prøver og eksamenInformation om prøver og eksamen er samlet på ministeriets side om prøver og eksamen.    Mundtlige prøverOpgaver og materialer skal sendes til censor mindst fem hverdage før…

Påmindelse om konsekvenser af afskaffelsen af store bededag som helligdag

Påmindelse om konsekvenser af afskaffelsen af store bededag som helligdag

(opdateret 8. januar 2024) Den 28. februar 2023 blev lov om konsekvenser ved afskaffelsen af store bededag som helligdag vedtaget. Det betyder, at store bededag fra 1. januar 2024 anses som en almindelig arbejdsdag. Alle frie og private skoler har i den forbindelse modtaget et orienteringsbrev af 26. juni 2023 fra Styrelsen for Undervisning og…

Nyt fra Kontor for Prøver, Eksamen og Test (gældende for det gymnasiale område)

Nyt fra Kontor for Prøver, Eksamen og Test (gældende for det gymnasiale område)

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har meddelt følgende: “Til institutionens leder Det er stadig muligt at tilmelde sig de to forsøg med den skriftlige prøve i spansk begyndersprog A på stx, som styrelsen udbyder ved sommerens prøver 2024. Se vedhæftede brev for information om forsøgene og tilmelding. Flere institutioner har spurgt, hvordan ”værktøjskassen” fra forsøg…

Nyt fra Kontor for Prøver, Eksamen og Test (gældende for det gymnasiale område)

Nyt fra Kontor for Prøver, Eksamen og Test (gældende for det gymnasiale område)

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har meddelt følgende: “Til institutionens ledere og eksamensplanlæggere Det er nu muligt at hente den mundtlige censur til vinterens mundtlige prøver i XPRS.  Styrelsen vil i denne forbindelse gøre opmærksom på, at såfremt en institution afmelder en censor tildelt af XPRS, så skal institutionen som det klare udgangspunkt selv stille…

Nyt fra Kontor for Prøver, Eksamen og Test (gældende for det gymnasiale område)

Nyt fra Kontor for Prøver, Eksamen og Test (gældende for det gymnasiale område)

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har meddelt følgende: “Styrelsen for Undervisning og Kvalitet foretager en række ændringer i forhold til henvendelser til styrelsen.  Det betyder bl.a., at vi går nu i luften med vores kontaktcenter i Kontor for Prøver, Eksamen og Test. Fremadrettet skal alle henvendelser til kontoret ske på telefon 33925500 og åbningstiderne finder…

Aftale om seniorbonus og seniordage gældende fra d. 1. januar 2024

Aftale om seniorbonus og seniordage gældende fra d. 1. januar 2024

Fra d. 1. januar 2024 gælder en ny aftale om seniorbonus. Aftalen gælder fuldt ud for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler og gymnasier. Den er desuden implementeret i overenskomsterne med HK og 3F. Aftalen gælder for månedslønnen. Aftalen erstatter den tidligere aftale om seniorbonus, som trådte i kraft 1. april 2022. Seniorbonus optjent…

Debat | Styrk mangfoldigheden og det frie skolevalg

Debat | Styrk mangfoldigheden og det frie skolevalg

”Når det er et politisk ønske at give mulighed for en bredere elevsammensætning ved frie og private skoler, så vil en opskrivning af fripladstilskuddet være en enkel og nem løsning.”, skriver Karsten Suhr i et debatindlæg i Skolemonitor d. 4. oktober 2023. Læs debatindlægget i Skolemonitor her Debatindlægget som indsendt af foreningen: Styrk mangfoldigheden og det…

Fokus på STEM | “Det vigtigste er, hvis man kan tilføje eleverne en dosis begejstring”
| |

Fokus på STEM | “Det vigtigste er, hvis man kan tilføje eleverne en dosis begejstring”

Skolen og undervisningen skal udvikles med henblik på at forberede og give eleverne kompetencer til det liv og arbejdsliv, de vil opleve i en nærtstående fremtid. Det er bl.a. meningsfuldt at sætte fokus på at fremme STEM-kompetencerne. Science, Technology, Engineering og Math – de såkaldte STEM-kompetencer er allerede en mangelvare på det danske arbejdsmarked, da…

Debat | Private og offentlige velfærdsudbydere er hinandens forudsætninger

Debat | Private og offentlige velfærdsudbydere er hinandens forudsætninger

“Det er tydeligt, at det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer. Fremskrives udviklingen, forudses helt uoverstigelige vanskeligheder i forhold til bl.a. finansiering, rekruttering og organisering. Der er hverken penge eller personale nok til at imødekomme de stigende krav. Velfærdssamfundets udfordringer kan kun løses på lang sigt, hvis stat, kommuner, frie, private og selvejende udbydere…

Ungdomspolitikere i debat på N. Zahles Gymnasieskole; klima, elevfordeling og trivsel
| |

Ungdomspolitikere i debat på N. Zahles Gymnasieskole; klima, elevfordeling og trivsel

Folketingsvalgkampen er i gang, og på N. Zahles Gymnasieskole har man fokus på at motivere eleverne til at tage stilling til politik. Derfor havde gymnasieskolen i samarbejde med Danmarks Private Skoler inviteret en række ungdomspolitikere forbi til en paneldebat. Kantinen på N. Zahles Gymnasieskole var fyldt godt op med elever, der var mødt op for…

Anvendelse af software til monitorering af eksaminer

Anvendelse af software til monitorering af eksaminer

Styrelsen for It og Læring (STIL) har henover sommeren modtaget flere henvendelser vedr. anvendelsen af ExamCookie som lokalt monitoreringsværktøj. På den baggrund har STIL været i dialog med ExamCookie med henblik på at minimere usikkerheden hos institutionerne omkring anvendelsen af software til monitorering af eksaminer.  Læs eller download hele STILs brev her: Ved spørgsmål angående…

End of content

End of content