Forsøg med udstrakt varighed af erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser for unge, som er anbragt uden for hjemmet. 

Forsøg med udstrakt varighed af erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser for unge, som er anbragt uden for hjemmet. 

Fra den 1. august 2022 har udbydere af erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser som led i et forsøg mulighed for at udstrække varigheden af ungdomsuddannelse for unge, som er anbragt uden for hjemmet.  Forsøget gennemføres som led i udmøntning af Aftale om at styrke undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge, som regeringen, Enhedslisten, Radikale…

Folkemødet | ”Hvordan ser de frie skoler deres sociale ansvar?”

Folkemødet | ”Hvordan ser de frie skoler deres sociale ansvar?”

På Folkemødets anden dag inviterer vi, Danmarks Private Skoler, sammen med Frie Skolers Lærerforening, til et debatarrangement om skolers sociale ansvar, elevfordeling og det frie skolevalg. Overskriften på folkemødedebatten er ”Hvordan ser de frie skoler deres sociale ansvar?”. Nærmest til at svare på det spørgsmål er nok formand for Frie Skolers Lærerforening, Monica Lendal Jørgensen…

I august træder den nye barselslov i kraft

I august træder den nye barselslov i kraft

De nye barselsregler vil gælde for børn født fra og med den 2. august 2022 Fra august vil forældre skulle planlægge deres barsel efter den nye barselmodel, der fordeler ugerne mellem de to forældre mere ligeligt. Der mangler dog stadig at udkomme en revideret udgave af barselsaftalen, der fortæller noget om antallet af orlovsuger med…

Folkemødet 2022 | Er embedsværkets magt et demokratisk problem?

Folkemødet 2022 | Er embedsværkets magt et demokratisk problem?

Det er de folkevalgte politikere, der beslutter landets love, men det er embedsværket i ministerierne, der udmønter og fortolker disse i bl.a. bekendtgørelser og vejledninger. Er der levnet for meget rum til embedsværkets fortolkning af de beslutninger, der er truffet af politikerne i Folketinget? Hvilke konsekvenser har eller kan det have for borgere, organisationer eller…

Folkemødet: Fremtidens 10. klasse – alment dannende eller erhvervsrettet?

Folkemødet: Fremtidens 10. klasse – alment dannende eller erhvervsrettet?

Er der i en tid med mangel på faglærte fortsat råd og plads til en almendannende 10. klasse? Det diskuteres der på Frie Skolers Lærerforenings event på Folkemødet i dag, hvor Danmarks Private Skoler er inviteret til at deltage. Den almene 10. klasse er igen til debat. Det sker fra tid til anden, at ’10….

Har jeres skole besvaret Kommunernes Skoletrafiktest?

Har jeres skole besvaret Kommunernes Skoletrafiktest?

Rådet for sikker trafik har sendt denne information: Kommunernes Skoletrafiktest undersøger årligt, om grundskolerne underviser i den obligatoriske trafikundervisning. Formålet med testen er at styrke trafikundervisningen og dermed sikre, at alle elever – når de forlader 9. klasse – har fået undervisning i, hvordan de kan færdes sikkert i trafikken til fods, på cykel og…

Nyt cirkulære | Ændrede regler ifm. ansættelse af pensionerede lærere

Nyt cirkulære | Ændrede regler ifm. ansættelse af pensionerede lærere

Pr. 1. juni 2022 trådte et nyt cirkulære om ansættelsesvilkår for pensionerede læreransatte i kraft. Dette har både betydning for ’pensionerede lærere’, der er ansat på skolen og for ´pensionerede lærere’, der skal ansættes på skolen. Den 1. juni 2022 trådte et nyt cirkulære om ansættelsesvilkår for pensionerede læreransatte i kraft.Cirkulæret omfatter grundskolelærere, børnehaveklasseledere og…

Marker ’Den Europæiske Sprogdag’ d. 26. september 2022

Marker ’Den Europæiske Sprogdag’ d. 26. september 2022

Marker Den Europæiske Sprogdag 2022, så vi sammen kan skabe mere interesse for fremmedsprog.  Den Europæiske Sprogdag finder sted d. 26. september 2022. Nationalt Center for Fremmedsprog præsenter her nogle af de aktiviteter, som skolen kan vælge at koble sig på. Der er aktiviteter for både undervisere og elever: Sprog bygger broer – online event…

Gymnasium samarbejder med besøgstjeneste: Det er vigtigt at møde verden uden for klasselokalet!

Gymnasium samarbejder med besøgstjeneste: Det er vigtigt at møde verden uden for klasselokalet!

Det er ikke længere nok blot at drive skole og undervise elever i basale færdigheder som dansk og matematik. Vores samfund forventer i stigende grad, at man ikke kun tænker på sig selv, men også på den omverden, man er en del af. På Det Kristne Gymnasium bliver der gjort en stor indsats for at…

Dispensationsmeddelelse vedrørende ansøgning om refusion af udgifter til køb af børneteater og scenekunst for unge i 2022 

Dispensationsmeddelelse vedrørende ansøgning om refusion af udgifter til køb af børneteater og scenekunst for unge i 2022 

Søgningen til refusionsordningen for ikke-kommunale institutioners køb af refusionsberettigede forestillinger af børneteater og scenekunst for unge er lavere end forventet.  Med det mål at gøre det lettere at søge ordningen og at understøtte, at flere børn og unge fra ungdomsuddannelserne, private skoler og private daginstitutioner får mulighed for at opleve professionel scenekunst meddeles hermed generel…

Afskedsreception på Giersings Realskole

Afskedsreception på Giersings Realskole

GIERSINGS REALSKOLE INVITERER TIL afskedsreception for skoleleder Poul H. Pedersen fredag den 20. maj kl. 14.00-17.00 i festsalen på Giersings Realskole Efter 38 års ansættelse på Giersings Realskole, hvoraf de 16 år som skoleleder, har Poul valgt at gå på pension.  Samme dag byder vi velkommen til den nye skoleleder Kirstine Andreassen. Ønsker du at…

Orientering om sommerens uddannelsesparathedsvurdering

Orientering om sommerens uddannelsesparathedsvurdering

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har den 31. marts 2022 udstedt bekendtgørelse om visse regler om folkeskolens prøver i prøveterminen maj-juni 2022, sygeprøver m.v. i forlængelse heraf og andre midlertidige foranstaltninger som led i forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19. Styrelsen ønsker med dette informationsbrev at gøre opmærksom på, at der er fastsat nye…

Debat | Gid skolernes bestyrelser får mere frihed og forældrene vil tage ansvaret

Debat | Gid skolernes bestyrelser får mere frihed og forældrene vil tage ansvaret

“Selvfølgelig handler dét at give ”friheden” tilbage til folkeskolerne også om skolebestyrelserne. Og gid de reelt må få den (og gid de vil tage den!), for rammerne for ”den bedste skole” sættes lokalt – og tæt på skolens egne aktører. Skal en skole være ”fri”, skal der placeres reel kompetence og ansvar hos de aktører, der udgør skolen.”, skriver Karsten Suhr i et debatindlæg i Skolemonitor d. 22. april

Debat | Elevfordeling – Et kommende valgkampstema?

Debat | Elevfordeling – Et kommende valgkampstema?

Elevfordeling på grundskoler og ungdomsuddannelser lyder måske ikke som et tema, der er specielt velegnet til en valgkamp til Folketinget. Ikke desto mindre forudser vi, at det kan gå hen og blive det. Hvorfor? Fordi det principielt handler om, hvor grænsen går mellem borgernes frihed og statens bestemmelsesret.

Invitation | Temadag om unges udsathed

Invitation | Temadag om unges udsathed

Børne- og Undervisningsministeriet inviterer til temadage om unges udsathed, hvor du kan deltage fysisk mandag den 25. april eller virtuelt onsdag den 27. april. Formålet med temadagene er at belyse, hvordan gymnasiet som organisation kan imødegå, at en stigende andel af unge rammes af psykisk mistrivsel og risiko for udsathed. Læs mere her:

End of content

End of content