Overenskomst for lærere og børnehaveklasseledere

Overenskomstresultat for ledere, lærere og børnehaveklasseledere 2021-2024 kan du læse om her.

Overenskomsthåndbogen opdateres når de endelige tekster foreligger fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og Lærernes Centralorganisation.

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere fra 1. august 2022

(bemærk at fra 1. januar 2022 implementeres det nye samarbejdsspor)

Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere m.fl. i staten Klik her

Materialer og slides fra workshop og webinar

Materiale fra workshop om Arbejdstidsaftale OK 2021. Afholdt sammen med Frie Skolers Lærerforening og Danmarks Lærerforening kan downloades her:

 • Dialogmøde om samarbejdssporet A21. Klik her
 • Procesværktøj og skabelon til brug for skolernes/institutionernes implementering af det lokale samarbejdsspor. Klik her
 • § 5 teksten. Klik her
 • Instruks til session 1. Klik her
 • Matrix hvem hvorfor hvordan – session 1. Klik her
 • Instruks til session 2. Klik her
 • Tidslinje – session 2. Klik her

Seniorordninger

Pensionerede lærere


Skolen kan benytte foreningens skabelon for ansættelsesbrev for grundskolelærere, børnehaveklasseledere og gymnasielærere, som kan findes her.

Forligsnævn

Kontakt

Heidi Andersen
Heidi Andersen
Konsulent

3330 7934
2085 4697
ha@privateskoler.dk

Send sikker mail til Heidi. Klik her

Særlige arbejdsområder:

 • Forældre- og elevsager
 • Overenskomstvaretagelse
 • Ferieregler
 • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
 • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
 • Ansættelsesbreve

 

Thomas Sørensen
Konsulent

3330 7932
22766734
ts@privateskoler.dk

Hvis du sender personlig oplysninger, så brug sikker mail Klik her

Særlige arbejdsområder:

 • Tjenstlige sager
 • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
 • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
 • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
 • Datahåndtering
 • Vedtægter
 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
 • Prøver og eksamen (grundskole)
 • Overgang til ungdomsuddannelser
 • Forsikringer
Nicolas No Richter
Nicolas No Richter
Chefkonsulent

3330 7931
2720 0779
nnr@privateskoler.dk

Send sikker mail til Nicolas. Klik her.

Særlige områder:

 • Overenskomstvaretagelse
 • Tjenstlige sager
 • Økonomi
 • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
 • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
 • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
 • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
 • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
 • Virksomhedsoverdragelse
 • Bygninger
 • Datahåndtering
 • Forsikringer
 • Vedtægter